Årsmøte i Hedmark Bondelag 2019 er lagets nest siste før sammenslåing til Innlandet Bondelag i 2020. Kristoffer Rabstad, Alexander Skonnord, Bjørn Bekkevold og Ole Anders Kjøs representerer Vang Bondelags 342 medlemmer.

Sammen med debatt rundt fylkeslagets drift er en viktig sak for årets årsmøte sammenslåingen til Innlandet Bondelag, som har konstituerende Årsmøte rett  etter Hedmark- og Oppland Bondelags årsmøter i 2020. Ved siden av selve sammenslåingen behandles fordeling av delegater og valgregioner i form av et intensjonsvedtak.

Etter årsmøtet dag 1 ble det kjørt politisk debatt der viktige saker for landbruket ble løftet og partiene måtte forklare hvordan de ønsker å løse viktige tema for landbruket.