Etter den dypt tragiske ulykken som rammet en av våre, ønsker vi å endre litt på innholdet denne kvelden. Hovedfokus blir på hvordan vi som bønder kan støtte og hjelpe hverandre gjennom opp- og nedturer.

Hvordan støtte?
Vi har invitert daglig leder Kårhild Husom Løken fra Sagatun Brukerstyrt Senter, Marianne Engen og Solveig Bækkevold fra Stangehjelpa. De vil snakke om hvordan kommunens hjelpeapparat jobber. I tillegg vil de belyse hvordan man best kan møte folk i krise og sorg.

Hvordan forbereder du deg?
HMS og beredskap er viktige tema i landbruket. Vi setter fokus på hvordan vi kan være i forkant av og forebygge hendelser.Slike hendelser gjør at vi reflekterer over egen praksis og sårbarhet. Dette igjen setter i gang mange tanker og følelser som det er bra å dele med andre. Vi ønsker å lage rom for dialog og samtale denne kvelden.

Påmelding
Påmelding til Hans Fredik Bøhmer tlf: 90514124 innen 15. mars 2018.