Tryggere sammen
Tryggere sammen er et prosjekt i regi av Norges Bondelag. Målet er å styre bevisstheten rundt beredskap og håndtering av krisehendelser lokalt og regionalt.

Gjennom totalt 4 samlinger skal vi gjennom prosjektet Tryggere Sammen dele erfaringer for at både arbeidshverdag og lokalsamfunnet skal bli bedre rustet til å takle vanskelige situasjoner.

På første samling har vi fått en introduksjon av hvordan det arbeides med beredksap regionalt. Representanter for Fylkesmannen i Hedmark, Sivilforsvaret, Mattilsynet og Norsk Landbruksrådgivning informerte om sine funksjoner og hva som gjøres for å forberede seg på både tenkelige og utenkelige situasjoner.

Nå starter arbeidet med å bryte ned dette til hva hvert enkelt medlem kan bidra med, og forvente å få av hjelp og støtte om det skulle oppstå en krisesituasjon. Datoer for de påfølgende 3 samlingene vil komme relativt raskt. Målet er at siste samling skal være avsluttet innen mars måned, i god tid før våronna. Vi håper alle våre medlemmer har mulighet og ser nytten av å møte på en eller flere av disse samlingene slik at vi alle blir Tryggere Sammen!