Bondelaget har fått endel henvendelser fra medlemmene om denne meldingen om vedtak. Vi har tatt opp forholdet  med bondelaget på fylkesnivå, og vil følge opp dette med en henvendelse sentralt. Vi ønsker med dette å få avklart om på hvilken måte den enkelte gårdbruker kan klage, på hvilket grunnlag og om en evt. klage bør innholde. Det er den enkelte grunneier som evt. må klage, men vi ønsker å undersøke om det er mulig å få laget et sentralt skriv som den enkelte kan benytte i klagen.

På kommunens hjemmeside kan den enkelt se hvordan eiendomsskatten på egen eiendom er i forhold til andres.

Styret vil komme med mer info om denne saken!