Vang Bondelag valgte å benytte anledningen på våronnmøtet til å utnevnte Landbrukssjefen i Hamar, Stange og Løten som "vår" bondevenn. Styret mente at hans engasjement for å fremme landbrukets betydning på Hedemarken var en god grunn til å tildele han tittelen Bondevenn. Sammen med "tittelen" fikk landbruksjefen med seg et kokke-/grillforkle, diplom samt noe som hører attått at "Maten er servert!" :-)