Svaret antas å måtte få 2 vinklinger:

 a) utstyr/innretning som er anlagt på "annen manns grunn"
 b) utstyr som er anlagt på egen grunn

Vedr. a) så er det ofte slik at kummer etc. er anlagt i veikant dvs. grunn tilhørende vegvesenet. Her har rettighetshaver (les: bonde) ansvar for å merke dette slik at skade hindres/unngås.

Vedr. b) så er det skadevolder som har ansvar for å utbedre skaden.

Spørsmålet er oversendt fylkeskontoret for videre avklaring mht. kravspesifisering. Kommer da tilbake med mer utfyllende info.