Julehilsen til medlemmer i Vang Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Med dette vil styret i Vang Bondelag sende en julehilsen til alle medlemmer i lokallaget. Et lag som teller totalt 320 medlemmer. Landbruket er inne i en krevende periode. Nå ser vi fram til noen avslappende dager før et nytt år med nye muligheter er over oss.

Vi er i full gang med å detaljplanlegge lagets aktiviteter for 2015. Av aktiviteter første halvår kan nevnes:

Kurs varme arbeider 
Det kommer ”Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider” og dette medfører at også landbruket omfattes. Vi sjekker ut mulig opplegg og kommer tilbake med kursdato på nyåret.

Arealplansaker
Presset på dyrkajorda øker også i vår region og store utbyggingssaker innen samferdsel, boligbygging og handel presser på. Vang Bondelag arrangerte i høst et møte for lederne av faglagene i Hamar, Stange og Løten kommuner. Vi fortsetter arbeidet over kommunegrensene både ift jernbane- og veiutbygging. Dette er prosjekter som ikke kan stoppes, men hvor det er viktig at landbrukets interesser ivaretas på en best mulig måte.

Studieringer
Arbeidet med innspill foran neste års jordbruksforhandlinger vil skje i samarbeide mellom lokallaga i Vang, Løten. Stange samt Romedal og Vallset. Ansvar ift produksjon og lag er fordelt. Arbeidet skal være avsluttet innen 15. februar.

Våronnmøte
Vi arbeider med tema og ramme for et medlemsmøte i slutten på februar, med utgangspunkt i Blæstad. Vi legger vekt på aktuelt tema og ei god sosial ramme.

Sommerarrangement
Vi arbeider med et bedriftsbesøk og påfølgende sommeravslutning for medlemmene. Sett av fredag 26. juni i kalenderen.

Vang Bondelag 125 år i 2016
Vi har startet planleggingen av 125 års jubileumet. Guro Alderlyst og Ingeborg Hoelstad Hellem skal etablere en jubileumskomitè og ønsker kontakt med medlemmer som kan delta. Ta kontakt!

Flotte Bondevenner
Even og Vigdis Nashoug ble utnevnt til Bondevenner under Hedmark Bondelags regionmøte for Hedemarken, i starten på desember. Vi er stolte av innsatsen de gjorde under Farmen 2014 og måten de markedsførte landbruket på.

Oppdater Min sidewww.bondelaget.no
Vi oppfordrer alle medlemmer til å logge seg på og ajourføre opplysningene. For vårt arbeide er det viktig at mobilnummer og e-post adresse er oppdatert.

Utnytt medlemsfordelene
Bondelaget er en organisasjon med over 62.000 medlemmer og det gjør oss interessante som gruppe. Vi har en rekke fordeler innen forsikring, bank, bil, drivstoff, strøm, hotell og telefoni.

Kjenner du noen uten medlemskap?
Verveprosjektet ”Tørre å spørre” har som hovedmål å utvikle en kultur blant medlemmene hvor det å verve nye medlemmer til velfungerende lokallag oppfattes som en naturlig oppgave. Et høyt og stabilt medlemstall gir økt styrke og påvirkningskraft. Verveprosjektet ”Tørre å spørre” løper ut 2014.

Lokal hjemmeside
Vang Bondelag har egen hjemmeside som du finner på adressen www.bondelaget.no/vang/ Her finner du informasjon som årsplan, styrets sammensetning og elles nytt og nyttig om styrets arbeid og engasjementet fra dere medlemmer.

Med dette ønskes En riktig god jul og Et godt nytt år til deg og dine fra styret i Vang Bondelag.

Sommerfest 29.06.2018

Vang Bondelag inviterer medlemmer og medlemmer i Vang Bygdeungdomslag og Vang Bygdekvinnelag til sommerfest på Sælid gård fredag den 29. juni klokken 19:00. Påmelding til Hans Fredrik Bøhmer innen 22.juni.

Andre boller på Hamar stasjon

500 boller ble delt ut til reisende med tog og buss fra Hamar stasjon av Løten og Vang Bondelag. De hjemmebakte bollene er et eksklusivt produkt av med råvarer produsert av norske bønder. Med dette markerer startskuddet for årets landbruksforhandlinger lokalt.

Åpen Gård 2018

Det arrangeres Åpen Gård på Jønsberg den 26. August 2018. Her vil det bli aktiviteter for små og store i trivelige omgivelser. Både arrangementet og aktivitetene er gratis. Det vil bli salg av mat og drikkevarer.

Invitasjon til Fagmøte Atlungstad

Håndtering av avfall er viktig for å kunne oppnå høy grad av resirkulering. Dette vil bli tema når vi den 12. April klokken 18:30 inviterer til fagmøte i samarbeid med Sirkula og Atlungstad Brenneri. Etter den faglige delen er det sosialt samvær med muligheter for omvisning på Atlungstad Brenneri.

Tryggere sammen - Samling 3

På den 3. Tryggere Sammen samlingen blir hovedfokus på hvordan vi som bønder kan støtte og hjelpe hverandre gjennom opp- og nedturer. Denne samlingen holdes på Herredsvang mandag 19. mars klokken 18:30. Husk påmelding innen 15. mars.

Tryggere sammen - Samling 1

Tryggere sammen ble innledet med første samling på Blæstad 18. Januar. Her fikk vi et innblikk i regionalt og nasjonalt beredskapsarbeid.

Bålmarkering jordbruksmeldinga

Brennende engasjement for landbruket

I hele Hedmark var det tirsdag et flammende engasjement for landbruket. Varselbål ble tent for å advare om faren som ligger i regjeringens forslag til jordbruksmelding. Vang Bondelag tente på en megahaug med kvist ved Vien-krysset, og fikk blant andre Hamar-ordføreren på visitt.

Vang Bondelag tenner bål tirsdag 31. januar kl. 15:00

Vang Bondlag protesterer mot innholdet i Regjeringas jordbruksmelding og tenner bål på østsida av Wien-krysset tirsdag 31. januar kl. 15.00. Vi ber medlemmer og sympatiserende møte opp og på denne måten vise sin uenighet om hvor maten skal produseres og hvordan matsikkerheten ivaretas i Norge. Pressen og politikere er invitert. Det serveres kaffe og boller så langt beholdningen rekker. Husk å kle deg godt - Velkommen!

Vann er en forutsetning for alt liv hos mennesker, dyr og planter.

Årsmelding Vang Bondelag 2015/2016

Årsmøte 2015/2016 i Vang Bondelag ble avholdt torsdag 20. oktober 2016 på Nashaug Gård med 24 medlemmer tilstede. Årsmeldinga gir et godt bilde av lagets aktiviteter gjennom perioden.

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes holdt foredrag på Vang Bondelag sitt årsmøte i 2015, her sammen med Hans Fredrik Bøhmer.

Årsmelding Vang Bondelag 2014/2015

Årsmøtet i Vang Bondelag ble avholdt fredag 23. oktober 2015 på Nashaug Gård. Vi var 30 frammøtte som overvar Lars Petter Bartnes sitt foredrag om dagens utfordringer i landbrukspolitikken, årsmøtet og et trivelig rakfisklag.

Våre samarbeidspartnere