Vi er i full gang med å detaljplanlegge lagets aktiviteter for 2015. Av aktiviteter første halvår kan nevnes:

Kurs varme arbeider 
Det kommer ”Endring i sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider” og dette medfører at også landbruket omfattes. Vi sjekker ut mulig opplegg og kommer tilbake med kursdato på nyåret.

Arealplansaker
Presset på dyrkajorda øker også i vår region og store utbyggingssaker innen samferdsel, boligbygging og handel presser på. Vang Bondelag arrangerte i høst et møte for lederne av faglagene i Hamar, Stange og Løten kommuner. Vi fortsetter arbeidet over kommunegrensene både ift jernbane- og veiutbygging. Dette er prosjekter som ikke kan stoppes, men hvor det er viktig at landbrukets interesser ivaretas på en best mulig måte.

Studieringer
Arbeidet med innspill foran neste års jordbruksforhandlinger vil skje i samarbeide mellom lokallaga i Vang, Løten. Stange samt Romedal og Vallset. Ansvar ift produksjon og lag er fordelt. Arbeidet skal være avsluttet innen 15. februar.

Våronnmøte
Vi arbeider med tema og ramme for et medlemsmøte i slutten på februar, med utgangspunkt i Blæstad. Vi legger vekt på aktuelt tema og ei god sosial ramme.

Sommerarrangement
Vi arbeider med et bedriftsbesøk og påfølgende sommeravslutning for medlemmene. Sett av fredag 26. juni i kalenderen.

Vang Bondelag 125 år i 2016
Vi har startet planleggingen av 125 års jubileumet. Guro Alderlyst og Ingeborg Hoelstad Hellem skal etablere en jubileumskomitè og ønsker kontakt med medlemmer som kan delta. Ta kontakt!

Flotte Bondevenner
Even og Vigdis Nashoug ble utnevnt til Bondevenner under Hedmark Bondelags regionmøte for Hedemarken, i starten på desember. Vi er stolte av innsatsen de gjorde under Farmen 2014 og måten de markedsførte landbruket på.

Oppdater Min sidewww.bondelaget.no
Vi oppfordrer alle medlemmer til å logge seg på og ajourføre opplysningene. For vårt arbeide er det viktig at mobilnummer og e-post adresse er oppdatert.

Utnytt medlemsfordelene
Bondelaget er en organisasjon med over 62.000 medlemmer og det gjør oss interessante som gruppe. Vi har en rekke fordeler innen forsikring, bank, bil, drivstoff, strøm, hotell og telefoni.

Kjenner du noen uten medlemskap?
Verveprosjektet ”Tørre å spørre” har som hovedmål å utvikle en kultur blant medlemmene hvor det å verve nye medlemmer til velfungerende lokallag oppfattes som en naturlig oppgave. Et høyt og stabilt medlemstall gir økt styrke og påvirkningskraft. Verveprosjektet ”Tørre å spørre” løper ut 2014.

Lokal hjemmeside
Vang Bondelag har egen hjemmeside som du finner på adressen www.bondelaget.no/vang/ Her finner du informasjon som årsplan, styrets sammensetning og elles nytt og nyttig om styrets arbeid og engasjementet fra dere medlemmer.

Med dette ønskes En riktig god jul og Et godt nytt år til deg og dine fra styret i Vang Bondelag.