Tidspunkt: Torsdag 5. februar klokken 1900
Sted: Herredsvang
 
I forkant av møtet er det nedsatt grupper som jobber med hver sin produksjon. Gruppenes arbeid blir lagt frem på møtet som grunnlag for diskusjon til innspill. 
 
Det er nå vi har anledning til å gi forhandlingsutvalget i Norges Bondelag innspill på hva vi mener er viktigst.
 
Møtes gjennomføres i samarbeid med Romedal og Vallset Bondelag, Stange Bondelag og Løten Bondelag.
Det serveres kaffe og noe å bite i.
 

mvh
Hans Fredrik Bøhmer
Vang Bondelag
v/styret