Før våronna starter opp, inviterer vi til fagmøte etterfulgt av sosialt samvær på Atlungstad Brenneri. Fagmøtet starter med litt informasjon om drifta på Atlungstad Brenneri. Hovedtema for kvelden er hvordan vi i de lokale bondelagene kan samarbeide med Sirkula IKS for å redusere klimautslipp igjennom riktig håndtering av landbruksavfall.

Tid: Torsdag 12. april kl. 18.30.


Sikula IKS informerer om:

  • Landbruksplast, folieplast og pp-sekker
  • Krav til renhet
  • Hvordan kan det pakkes
  • Innsamlingsordning via Østlandet Gjenvinning
  • Levering og deklarering av farlig avfall, plantevernmidler og oljerelaterte produkter.
  • Priser
     

Det serveres potetsuppe og kaffe. Salg av diverse drikkevarer.

Pris pr person kr 130,-
Vang Bondelag dekker inngang for sine medlemmer.

Etter fagmøtet vil det blir mulighet for omvisning for de som ønsker det.

Påmelding innen 9. april til Hans Fredrik Bøhmer; SMS 905 14 124
e-mail: hfbohmer@online.no

Velkommen!
Hilsen Vang, Løten, Stange, Romedal og Vallset Bondelag