Vang Bondelag har tidligere år oppfordret gårdbrukerene til å lage skilt, og mange har fått dette på plass!
Men styret i Vang Bondelag ønsker allikevel på nytt å oppfordre til skilting! Dette da det nå vil bli mer og mer fokus på de nye offisielle veinavnene - og hvem vet da hva gården heter?

  Og ikke minst: Du kan få fradrag for kostnadene vedr. skiltet i regnskapet ditt!!