Å lære kommende generasjoner hvordan mat produseres er viktig, både for å kunne hjelpe seg selv i krisesituasjoner, men å kunne ta de riktige valgene når de store linjene i samfunnet legges. Å vise kommende generasjoner hvordan mat produseres er viktig for redusere avstanden som er oppstått mellom produsent og forbruker.

Vang Bondelag ser det som en av sine viktigste oppgaver å bidra til kunnskap om matproduksjon til alle som måtte ønske dette. Derfor har vi, med god hjelp av Norgro og Felleskjøpet, delt ut 1m³ jord og 5000 gulrotfrø til 681 elever på 1.-4.trinn i grunnskolen i Hamar kommune. 

I en melkekartong skal hver elev dyrke fram inntil 5 gulrøtter som de må stelle og passe på fram mot modning i månedsskifte august - september. Her vil de mest tolmodige belønnes med store gulrøtter, mens de mer rastløse må avfinne seg med knaskerøtter.

Vang Bondelag takker for bidraget fra Felleskjøpet og Norgro. Samtidig som vi ønsker alle spirer med grønne fingre lykke til med sesongens gulrotproduksjon.