Harald Håkenruds sterke historie fra da han gikk igjennom isen med traktor, understreket viktigheten av å gjøre gode vurderinger framfor å ta snarveier. 

Hamar Røde Kors v/Jon-Arne Boyne fortsatte med førstehjelpskurs der vi ble undervist i praktisk gjennomføring av førstehjelp. Like viktig  var informasjon om tegn på sykdommer og tilstander som gjør at førstehjelp er eller kan bli viktig. Hvis du ikke vet hvilken farge en person med karbonmonooksidforgiftning har, burde du vært her!

Førstehjelp er kunnskap som må vedlikeholdes, og jo oftere du øver jo bedre forberedt er du til å gjøre en innsats når det kreves. Vang Bondelag anbefales jevning førstehjelpskurs, gjerne hver år.