Eiendomsskatt - møte: Oppdatert 8.4

  • Tips en venn om denne siden

Styret i Vang Bondelag har hatt planer om få gjennomført et åpent møte vedr. de nye eiendomsskattetakstene. Hamar kommune har imidlertid ikke imøtekommet vårt ønske, og har istedet invitert styret ++ til et "lukket" møte førstkommende mandag.

På dette møtet vil representanter fra kommuneadministrasjonen samt ordfører delta. Vi håper da å kunne få til en dialog med tanke på å få redusert takstgrunnlaget på boligdelen av landbrukseiendommene.

I etterkant av møtet vil vi utferdige et standard klagebrev som den enkelte kan benytte hvis en ønsker å klage på takstgrunnlaget. Den enkelte må evt. gjøre de tilpasninger/justeringer som er nødvendig for egen eiendom.

Som tidligere orientert er klagefristen satt til den 12.4.

 

Møte 8.4

Billedtekst: Jan Bangen, Leif Huse, Georg Fredrik Myhre, Mikkel Dobloug, Eivind Imislund, Johs Wetten var tilstede på møtet med kommunen.

 

På møtet i dag orienterte kommunen om bakgrunnen for nytt takstgrunnlag for landbrukseiendommene i kommunen. Kommunen forholder seg slavisk til signaler gitt av KS sentralt, selv om det på møtet ble påpekt at det står ..kan.. og ikke ..skal.. i anbefalingene derfra.

På vårt forslag om å innrømme en generell faktor på 0,6 på det nye takstgrunnlaget for konsesjonspliktige landbrukseiendommer, så avviste kommunen dette. De forholder seg til KS sine anbefalinger og mener at det i lovverket ikke åpner for å kunne gjøre slike vurderinger overfor landbrukseiendommer. Kommunen v/ B. Jacobsen (fagansvarlig byggesak/eiendomsskatt) skyver over ansvaret til takstnemda for at grunnlaget skal være riktig vurdert. Kommunestyret har tidligere vedtatt rammene for eiendomsskatten i Hamar kommune, og administrasjonen har på det grunnlaget innhentet nye takster og deretter vurdert nivået på eiendomsskatten på bla. landbrukseiendommer.

På bakgrunn av signalene på møtet, vil bondelaget legge ut et klagebrev som kan benyttes. Klagebrevet vil ha en generell klagedel og en del hvor en kan skrive opp fakta-/skjønnsfeil. Siste del er egentlig ikke en klagesak, men rettes opp adminstrativt.

Vi vil på det sterkeste anbefale samtlige om å klage på prinsippielt grunnlag!

Bondelaget sentralt vil vurdere om de skal gå til sak mot Hamar kommune for å teste ut prinsippene som kommunen da benytter overfor konsesjonspliktige landbrukseiendommer. 

Forslag til klagebrev legges ut på hjemmesida i løpet av den 9.4 eller 10.04

Sommerfest 29.06.2018

Vang Bondelag inviterer medlemmer og medlemmer i Vang Bygdeungdomslag og Vang Bygdekvinnelag til sommerfest på Sælid gård fredag den 29. juni klokken 19:00. Påmelding til Hans Fredrik Bøhmer innen 22.juni.

Andre boller på Hamar stasjon

500 boller ble delt ut til reisende med tog og buss fra Hamar stasjon av Løten og Vang Bondelag. De hjemmebakte bollene er et eksklusivt produkt av med råvarer produsert av norske bønder. Med dette markerer startskuddet for årets landbruksforhandlinger lokalt.

Åpen Gård 2018

Det arrangeres Åpen Gård på Jønsberg den 26. August 2018. Her vil det bli aktiviteter for små og store i trivelige omgivelser. Både arrangementet og aktivitetene er gratis. Det vil bli salg av mat og drikkevarer.

Invitasjon til Fagmøte Atlungstad

Håndtering av avfall er viktig for å kunne oppnå høy grad av resirkulering. Dette vil bli tema når vi den 12. April klokken 18:30 inviterer til fagmøte i samarbeid med Sirkula og Atlungstad Brenneri. Etter den faglige delen er det sosialt samvær med muligheter for omvisning på Atlungstad Brenneri.

Tryggere sammen - Samling 3

På den 3. Tryggere Sammen samlingen blir hovedfokus på hvordan vi som bønder kan støtte og hjelpe hverandre gjennom opp- og nedturer. Denne samlingen holdes på Herredsvang mandag 19. mars klokken 18:30. Husk påmelding innen 15. mars.

Tryggere sammen - Samling 1

Tryggere sammen ble innledet med første samling på Blæstad 18. Januar. Her fikk vi et innblikk i regionalt og nasjonalt beredskapsarbeid.

Bålmarkering jordbruksmeldinga

Brennende engasjement for landbruket

I hele Hedmark var det tirsdag et flammende engasjement for landbruket. Varselbål ble tent for å advare om faren som ligger i regjeringens forslag til jordbruksmelding. Vang Bondelag tente på en megahaug med kvist ved Vien-krysset, og fikk blant andre Hamar-ordføreren på visitt.

Vang Bondelag tenner bål tirsdag 31. januar kl. 15:00

Vang Bondlag protesterer mot innholdet i Regjeringas jordbruksmelding og tenner bål på østsida av Wien-krysset tirsdag 31. januar kl. 15.00. Vi ber medlemmer og sympatiserende møte opp og på denne måten vise sin uenighet om hvor maten skal produseres og hvordan matsikkerheten ivaretas i Norge. Pressen og politikere er invitert. Det serveres kaffe og boller så langt beholdningen rekker. Husk å kle deg godt - Velkommen!

Vann er en forutsetning for alt liv hos mennesker, dyr og planter.

Årsmelding Vang Bondelag 2015/2016

Årsmøte 2015/2016 i Vang Bondelag ble avholdt torsdag 20. oktober 2016 på Nashaug Gård med 24 medlemmer tilstede. Årsmeldinga gir et godt bilde av lagets aktiviteter gjennom perioden.

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes holdt foredrag på Vang Bondelag sitt årsmøte i 2015, her sammen med Hans Fredrik Bøhmer.

Årsmelding Vang Bondelag 2014/2015

Årsmøtet i Vang Bondelag ble avholdt fredag 23. oktober 2015 på Nashaug Gård. Vi var 30 frammøtte som overvar Lars Petter Bartnes sitt foredrag om dagens utfordringer i landbrukspolitikken, årsmøtet og et trivelig rakfisklag.

Våre samarbeidspartnere