Klagebrevet kan du laste i word-format ned her: Klagebrev

Veilederen finner du her: Veileder

Styret i Vang Bondlag vil oppfordre samtlige i Hamar kommune som eier landbrukseiendom om å sende inn en klage!!