Her er litt mer info om Møystad og driftsopplegget: http://moystadgard.no/