Blæstaddagen 2014

  • Tips en venn om denne siden

Årets Blæstaddag arrangeres den 21.8 på Blæstad. Sett av datoen! Det er svært viktig at vi mobiliserer lokalt, slik at vi får et solid publikum! Velkommen!

Dette er en faglig og sosial møteplass der gårdbrukere og andre med landbrukstilknytning møter fagmiljøene på Blæstad sammen med andre aktører i næringen. Årets tema er Matjorda s om framtidig ressurs.

Som vanlig er det et bredt faglig program med fagforedrag og utstillinger, i år med særlig fokus på grøfting og gjødsling.

I år arrangerer vi i tillegg en debatt om jordvern. Dette er et svært viktig tema – og stadig høyaktuelt på Hedmarken. Vi har også fått i hop et meget solid panel, med nasjonale og lokale ressurspersoner, politisk og organisasjonsmessig.

Vi oppfordrer derfor spesielt våre medlemmer og tillitsvalgte til å møte opp på dette arrangementetsom starter kl 13.30.

Debatten har tittelen: Hvordan beskytte vårt felles matfat?

Panelet:

·         Pål Farstad, stortingsrepresentant, Venstres landbrukspolitiske talsmann
·         Trygve Magnus Slagsvold Vedum, stortingsrepresentant, leder i Senterpartiet
·         Gunnar A Gundersen, Høyres næringspolitiske talsmann
·         Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet
·         Gunn Randi Fjæstad, fylkesvaraordfører og gruppeleder for Ap i Hedmark fylkesting
·         Geir Roger Borgedal, varaordfører i Ringsaker (Ap)
·         Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag

Videre skal IKEA stå for en 20 minutters innledning før debatten. Nina Schefte, leder for bærekraft i IKEA, orienterer bl a om status for jordflyttingsprosjektet ved Deli-jordet i Ves tby, og om IKEAs syn på bevaring av matproduksjon.

Debattleder: Aslak Bonde.

Debatten finner sted kl 13.30-15 den 21. august, i låven på Blæstad, rom 418.

Les mer om debatten og arrangementet her:

http://www.bondelaget.no/hedmark/debatterer-jordvern-og-lokal-utbygging-article78596-177.html

http://www.blæstad.no/blastad/Bl%E6staddagen-2014/Debatt-om-jordvern/cid/33423/

http://www.blæstad.no/blastad/Bl%E6staddagen-2014/Program/cid/33422/

 

 

Sommerfest 29.06.2018

Vang Bondelag inviterer medlemmer og medlemmer i Vang Bygdeungdomslag og Vang Bygdekvinnelag til sommerfest på Sælid gård fredag den 29. juni klokken 19:00. Påmelding til Hans Fredrik Bøhmer innen 22.juni.

Andre boller på Hamar stasjon

500 boller ble delt ut til reisende med tog og buss fra Hamar stasjon av Løten og Vang Bondelag. De hjemmebakte bollene er et eksklusivt produkt av med råvarer produsert av norske bønder. Med dette markerer startskuddet for årets landbruksforhandlinger lokalt.

Åpen Gård 2018

Det arrangeres Åpen Gård på Jønsberg den 26. August 2018. Her vil det bli aktiviteter for små og store i trivelige omgivelser. Både arrangementet og aktivitetene er gratis. Det vil bli salg av mat og drikkevarer.

Invitasjon til Fagmøte Atlungstad

Håndtering av avfall er viktig for å kunne oppnå høy grad av resirkulering. Dette vil bli tema når vi den 12. April klokken 18:30 inviterer til fagmøte i samarbeid med Sirkula og Atlungstad Brenneri. Etter den faglige delen er det sosialt samvær med muligheter for omvisning på Atlungstad Brenneri.

Tryggere sammen - Samling 3

På den 3. Tryggere Sammen samlingen blir hovedfokus på hvordan vi som bønder kan støtte og hjelpe hverandre gjennom opp- og nedturer. Denne samlingen holdes på Herredsvang mandag 19. mars klokken 18:30. Husk påmelding innen 15. mars.

Tryggere sammen - Samling 1

Tryggere sammen ble innledet med første samling på Blæstad 18. Januar. Her fikk vi et innblikk i regionalt og nasjonalt beredskapsarbeid.

Bålmarkering jordbruksmeldinga

Brennende engasjement for landbruket

I hele Hedmark var det tirsdag et flammende engasjement for landbruket. Varselbål ble tent for å advare om faren som ligger i regjeringens forslag til jordbruksmelding. Vang Bondelag tente på en megahaug med kvist ved Vien-krysset, og fikk blant andre Hamar-ordføreren på visitt.

Vang Bondelag tenner bål tirsdag 31. januar kl. 15:00

Vang Bondlag protesterer mot innholdet i Regjeringas jordbruksmelding og tenner bål på østsida av Wien-krysset tirsdag 31. januar kl. 15.00. Vi ber medlemmer og sympatiserende møte opp og på denne måten vise sin uenighet om hvor maten skal produseres og hvordan matsikkerheten ivaretas i Norge. Pressen og politikere er invitert. Det serveres kaffe og boller så langt beholdningen rekker. Husk å kle deg godt - Velkommen!

Vann er en forutsetning for alt liv hos mennesker, dyr og planter.

Årsmelding Vang Bondelag 2015/2016

Årsmøte 2015/2016 i Vang Bondelag ble avholdt torsdag 20. oktober 2016 på Nashaug Gård med 24 medlemmer tilstede. Årsmeldinga gir et godt bilde av lagets aktiviteter gjennom perioden.

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes holdt foredrag på Vang Bondelag sitt årsmøte i 2015, her sammen med Hans Fredrik Bøhmer.

Årsmelding Vang Bondelag 2014/2015

Årsmøtet i Vang Bondelag ble avholdt fredag 23. oktober 2015 på Nashaug Gård. Vi var 30 frammøtte som overvar Lars Petter Bartnes sitt foredrag om dagens utfordringer i landbrukspolitikken, årsmøtet og et trivelig rakfisklag.

Dette skjer i Hedmark Bondelag

Fredag
21
September

Midt i matfatet

Vikingskipet, Hamar

Våre samarbeidspartnere