Dette er en faglig og sosial møteplass der gårdbrukere og andre med landbrukstilknytning møter fagmiljøene på Blæstad sammen med andre aktører i næringen. Årets tema er Matjorda s om framtidig ressurs.

Som vanlig er det et bredt faglig program med fagforedrag og utstillinger, i år med særlig fokus på grøfting og gjødsling.

I år arrangerer vi i tillegg en debatt om jordvern. Dette er et svært viktig tema – og stadig høyaktuelt på Hedmarken. Vi har også fått i hop et meget solid panel, med nasjonale og lokale ressurspersoner, politisk og organisasjonsmessig.

Vi oppfordrer derfor spesielt våre medlemmer og tillitsvalgte til å møte opp på dette arrangementetsom starter kl 13.30.

Debatten har tittelen: Hvordan beskytte vårt felles matfat?

Panelet:

·         Pål Farstad, stortingsrepresentant, Venstres landbrukspolitiske talsmann
·         Trygve Magnus Slagsvold Vedum, stortingsrepresentant, leder i Senterpartiet
·         Gunnar A Gundersen, Høyres næringspolitiske talsmann
·         Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet
·         Gunn Randi Fjæstad, fylkesvaraordfører og gruppeleder for Ap i Hedmark fylkesting
·         Geir Roger Borgedal, varaordfører i Ringsaker (Ap)
·         Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag

Videre skal IKEA stå for en 20 minutters innledning før debatten. Nina Schefte, leder for bærekraft i IKEA, orienterer bl a om status for jordflyttingsprosjektet ved Deli-jordet i Ves tby, og om IKEAs syn på bevaring av matproduksjon.

Debattleder: Aslak Bonde.

Debatten finner sted kl 13.30-15 den 21. august, i låven på Blæstad, rom 418.

Les mer om debatten og arrangementet her:

http://www.bondelaget.no/hedmark/debatterer-jordvern-og-lokal-utbygging-article78596-177.html

http://www.blæstad.no/blastad/Bl%E6staddagen-2014/Debatt-om-jordvern/cid/33423/

http://www.blæstad.no/blastad/Bl%E6staddagen-2014/Program/cid/33422/