Biskop Solveig Fiske
Født 26.10.1952
1981: Uteksaminert ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo
1981: Residerende kappelan i Elverrum
1994: Sokneprest i Løten
2006: Vigslet til biskop i Hamar bispedømme

På Ingvoldstad ble det servert kaffe og kringle før engangsdressene ble funnet fram og Johannes informerte om kjøttproduksjon av storfe. Etter besøk i fjøset innledet Kristoffer Rabstad om Vang Bondelag og hva som er viktig for oss og våre medlemmer.

Agnete Børresen fortalte om Geno og det store bioteknologimiljøet på Hamar. Og hva dette betyr for landbruket, ikke bare i Hamar kommune, men på verdensbasis ved eksport av norske gener.

Kristoffer informerte så om produksjon av gris og økonomi i kornproduksjon på små og middel store bruk, før Lars Erik Gundersen holdt et innlegg om grønsaksproduksjon og gartneri der utfordringen er å finne kvalifisert arbeidskraft.

Bjørn Bekkevold supplerte på slaktegris og fôrproduksjon på råvarene fra produksjon av bakevarer. Til slutt fortalte Ingeborg Margrethe Hellem Hoelstad om sauehold og utfordringer med utmarksbeite og rovdyr.