Jordbruket i Hedmark
10% av landets jordbruksareal gir 3500 sysselsatte i primærjordbruket og ytterligere 4500 arbeidsplasser tilknyttet næring. Hedmark er kjerneområde for husdyravl og plateforelding. Mjølk største og viktigste produksjon og 40% av landets poteter produseres i fylket.

De reisene ved Hamar stasjon fikk smake andre boller da de skulle entre tog eller buss tidlig onsdag morgen. Løten og Vang bondelag markerte viktigheten av norsk matproduksjon ved å dele ut 500 boller til travle pendlere. Sammen med bollene fulgte et flygeblad med informasjon om fordelene med norske råvarer.