Nemnda trenger innspill før de skal legge fram sin innstilling til valg av nytt styre i Norges Bondelag på årsmøtet 14.-15. juni. Fylkeslagene i Bondelaget er blant de som gir innspill og forslag til kandidater

Leder av valgnemnda, Kari Åker, er klar på at styret i Norges Bondelag er en svært viktig arena for utvikling av norsk landbruk.

– Vi oppfordrer alle i Bondelaget til å ta kontakt med oss i valgnemnda både for en prat og for å komme med innspill på gode tillitsvalgte. Vi er heldige som har en organisasjon som består av så mange dyktige og engasjerte folk, og vi trenger gode krefter i vår felles kamp for inntektsløft og bedre vilkår i hele landbruket. Valgnemda ønsker seg derfor mange gode forslag på kandidater fram mot årsmøte i 2023, sier hun.

Fristen for å levere innspill og forslag er 14. februar 2023.

I tillegg til leder Kari Åker, består valgnemnda av Sigurd Enger, Mette Pedersen Anfeltmo, Hege Gonsholt, Sveinung Halbjørhus, Einar Myki, Arnstein Røyneberg og Oddvar Mikkelsen.

Ikke medlem?

Er du ikke medlem, men ønsker å levere gode forslag? Bli med i kampen for å sikre og styrke norsk matproduksjon! Bli medlem i Bondelaget her. 

Kjenner du noen som bør være med på laget? Send en SMS gratis til 2030 og skriv kodeord BONDE og fortell oss hvem du tenker bør bli medlem hos oss, så tar vi oss av resten.