Stortingsvalget 2017

  • Tips en venn om denne siden

Skillelinjene i landbrukspolitikken er store, og hvem som sitter med makta har mye å si for framtidas matproduksjon i Norge. Her kan du lese mer om hva partiene mener om ulike landbrukspolitiske tema.

Tirsdag
20
aug

AU-møte

On-To
21-22
aug

Styremøte

Mandag
23
sep

Styremøte i BS

10:30

Våre samarbeidspartnere