Stortingsvalget 2017

  • Tips en venn om denne siden

Skillelinjene i landbrukspolitikken er store, og hvem som sitter med makta har mye å si for framtidas matproduksjon i Norge. Her kan du lese mer om hva partiene mener om ulike landbrukspolitiske tema.

Ti-On
07-08
des

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
08
des

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Våre samarbeidspartnere