Stortingsvalget 2017

  • Tips en venn om denne siden

Skillelinjene i landbrukspolitikken er store, og hvem som sitter med makta har mye å si for framtidas matproduksjon i Norge. Her kan du lese mer om hva partiene mener om ulike landbrukspolitiske tema.

Tirsdag
23
aug

AU-møte

Landbrukets hus
On-To
24-25
aug

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere