Stortingsvalget 2017

  • Tips en venn om denne siden

Skillelinjene i landbrukspolitikken er store, og hvem som sitter med makta har mye å si for framtidas matproduksjon i Norge. Her kan du lese mer om hva partiene mener om ulike landbrukspolitiske tema.

Torsdag
30
nov

Ledermøte Trøndelag Bondelag

Scandic Hotell, Hell
10:00 - 17:00
On-To
06-07
des

Styremøte

Landbrukets Hus

Våre samarbeidspartnere