Utvalg i Buskerud Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Buskerud Bondelag har oppnevnt utvalgene "Forum for planteprodusenter" og "Husdyrutvalget".

Forum for planteprodusenter

Leder: Ole Hans Unelsrød (korn)

 

Sek: Eldor Bjerke

 

 

Husdyrutvalget

Leder: Håkon Haug Laa (sau)

Medlem: Per Olav Krekling (gris)

Medlem: Kristoffer Røren (melk)

Medlem: Egil Håheim (geit)

Medlem: Thov Wetterhus (melk)

Medlem: Ivar Bjørnebråten (ammeku)

Sek. Sissel Røed Waaler

Våre samarbeidspartnere