Gjennom rekrutteringsprosjektet til Trøndelag Bondelag jobber prosjektleder Erica Hogstad Fjæran med brobygging mellom grønn næring og utdanningsinstitusjoner.

- Økt samarbeid og bedre synlighet av mulighetene i bio- og sirkulærøkonomien i Trøndelag er viktig for å bli attraktive arbeidsgivere i framtida!

Hun er ikke i tvil - ungdommenes interesser og engasjement for et bedre miljø er en gullbillett inn til grønn utdanning, næringsutvikling og det grønne skiftet vi står overfor i alle sektorer.

- Men så må vi jo også være ærlige på hva det er som er de grunnleggende behovene våre - det alle mennesker trenger. Og det er mat. Og måten vi produserer mat på er noe som berører oss alle.

 

 

Trenger ikke være fra landbruket

Matproduksjon i Norge både påvirker og påvirkes av mange fagområder, fra dyr, planter, natur og miljø, til teknologi, helse, ernæring og politikk. Næringa er mangfoldig, og mye mer enn kanskje mange tror eller vet. Prosjektlederen utdyper:

- Alt dette innebærer at grønn næring treffer mange interesseområder! Man trenger ikke være født og oppvokst på gård for å jobbe her. Dersom man kjenner ekstra på miljøengasjement, synes dyrevelferd er viktig eller trives med å dyrke grønnsaker i hagen - da er grønn utdanning og karriere for deg.

Men det stopper ikke der. Gamere har teknologisk innsikt og erfaring som lett kan overføres til grønn teknologi og utvikling. Interesse for råvarer, matlaging og bærekraft kan lede til foredling, kokkeyrker, serveringsbransje og reiseliv - næringer som er tett knyttet til matproduksjon og distrikstbasert næringsliv.

- Eller kanskje er drømmejobben innenfor menneskerettigheter? Da kan matvitenskap med globale og bærekraftige matsystemer være noe for deg! smiler Erica.

- Og så trenger vi rådgivere. Og forvaltere, forskere, lærere.. Listen er lang, men viktig fagkompetanse knyttet til naturressurser og ressursbruk, klima, miljø, dyrehelse og dyrevelferd, skogbruk, presisjonsteknologi, jordkultur og plantebiologi er sentralt for framtidig matproduksjon og landbruk.

 

Synlige utdannings- og jobbmuligheter

Et av tiltakene i prosjektet er et samarbeid mellom skog, havbruk, jord og bord (matnæringa) kalt Visste du at? Her tar fire næringer et viktig steg for å understreke behovet for samarbeid om bruk og forvaltning av naturressursene våre.

- Jeg våger å påstå at et av de smarteste valgene for framtida er å satse på grønn utdanning. Det er utrolig givende å oppleve at egen kompetanse bidrar til økt kunnskap og endring. Den type motivasjon gir mersmak!

Alt dette og mer forteller Erica om i Landbrukspoddens episode om Ungdom og utdanning:

 

Naturbruk som springbrett

For de som skal velge videregående studier nærmer søknadsfristen seg med stormskritt. Mange lurer nok på hva som passer for dem, og hva som er smarte valg for veien videre.

Da kan det være nyttig å vite at naturbruk er en døråpner! Naturbruk tilbyr både yrkeskompetanse, fagbrev og generell studiekompetanse. På den måten kan man velge yrkesfag dersom det frister mest, eller man kan gå videre til høyere utdanning på universitet eller høgskole.

Her kan man forfølge egne interesser og lære om sammenhengen mellom natur og menneskelig aktivitet, samtidig som man får etterspurt praktisk-teoretisk kompetanse som er attraktivt i arbeidslivet!

Mer om naturbruk finner du i filmen under, som er utviklet av det nasjonale rekrutteringsprosjektet til Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag!