Om prosjektet
MÅL
- Økt bevissthet hos trøndersk ungdom om mulighetene de grønne næringene representerer i Trøndelag.
- Styrket samarbeid om rekruttering til det grønne næringslivet.

STRATEGIER
- Synliggjøring og omdømmebygging for de grønne næringene og bioøkonomiens muligheter i Trøndelag.
- Kobling mellom eksisterende næringsliv og utdanningsinstitusjoner.
- Øke kunnskapen i utdanningsinstitusjonene om de grønne næringene og bioøkonomien.

Rekrutteringsprosjektet hos Trøndelag Bondelag foregår over en treårig periode fra 2019-2022. Gjennom styrket samarbeid i grønn sektor har prosjektet som mål å øke synlighet og interesse for grønn utdanning og næring.

 

Målgrupper og bakgrunn

Prosjektets målgrupper er eksisterende næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Gjennom ulike tiltak innen nettverk, utdanning og holdningsskapende arbeid skal prosjektet bidra til økt rekruttering til trøndersk bio- og sirkulærøkonomi.

Initiativet til prosjektet ble tatt av Statsforvalteren i regionalt partnerskap som konsekvens av at styrket rekruttering er satsingsområde både i næringsstrategien «Et verdiskapende Trøndelag» og i Regionalt næringsprogram.

 

Prosjektledelse

Prosjektleder er Erica Hogstad Fjæran. Hun har selv bakgrunn fra grønne studier i husdyrfag ved Nord universitet, med påfølgende mastergrad fra NMBU i husdyrvitenskap, etologi og dyrevelferd. Gjennom studiene har hun også hatt utveksling i Canada og feltarbeid i Tanzania, som gir godt perspektiv i en jobb som skal vise hva landbruk og grønn næring betyr i et land som Norge.

Erica har tidligere jobbet som beite- og utmarksrådgiver hos Norsk Sau og Geit, og i forvaltningen som landbruksrådgiver hos Levanger kommune.

- Jeg er utrolig motivert for å bidra til bedre synlighet og kunnskap om grønn utdanning og næring. Jeg brenner for kommunikasjon av fagfeltene vi har, og her har vi en viktig jobb å gjøre for å vise fram hva vi jobber med. Klima- og naturengasjert ungdom har alt å vinne på å utdanne seg innen grønne utdanninger, og da er det viktig at næringa og utdanningsinstitusjonene klarer å formidle budskapet.

For mer info om prosjektet kan du lese prosjektbeskrivelsen. Les også sakene under for å lære mer om hvordan rekrutteringsprosjektet jobber, og hvilke materialer og tiltak som utvikles!