Odelscamp er et tilbud til odelsberettigete. Om du er først, sist eller midt i odelsrekken spiller ingen rolle. Her er alle velkommen. Målet med odelscamp er å samle unge i alderen 16 - 30 pr med felles utfordringer og felles muligheter som ligger i odelsretten. Her lærer en mer om odelsrett, litt om eierskifte, hvilke valg en står ovenfor, naturbruksutdanning, matproduksjon og livet som bonde.