I sommer har fylkesstyrmedlemmene i Trøndelag Bondelag fått tildelt hvert sitt parti og partiprogram. Av partiprogrammet skulle de trekke ut 5 setninger hver som pekte ut hvilken retning partiet ønsket å ta landbruket, samtidig som de forberedte seg på intervju med 1.kandidatene.

Styremedlem Petter Harald Kimo har sett nærmere på Senterpartiet sitt partiprogram og forberedte seg til et intervju med Ola Borten Moe og Marit Arnstad.

Tidligere i sommer presenterte vi Petter Harald sine 5 setninger fra partiprogrammet til Senterpartiet på Facebooksiden til Trøndelag Bondelag:

  • SP vil se på tallgrunnlaget og ønsker et tallgrunnlag som ikke bare ser på inntektsutvikling men også nivå.
  • De vil tette inntektsgapet mellom bonden og øvrig samfunn
  • SP vil innføre tiltak som reduserer kjedemaktas posisjon i matvarehandelen i Norge
  • De vil jobbe for et styrket importvern
  • SP ønsker å gi støtte til klimatiltak i landbruket med bevilgninger utover jordbruksoppgjøret. De foreslår å opprette et klimafond med mulighet for å søke om midler til tiltak innen klima
  • De vil øke tilskudd for ombygging av båsfjøs iht. kravet om løsdrift

Fredag 20. og 21. august traff vi Ola Borten Moe på Øya Videregående skole og Marit Arnstad på Mære Landbruksskole for å få mer svar på våre spørsmål. Under her kan dere klikke dere inn på hver filmsnutt for å nærmere se hva han/hun svarer:

Hvordan vil SP tette inntekstgapet mellom bonden og øvrige samfunnet og når?

Ola Borten Moe sitt svar:

 

Marit Arnstad sitt svar:

 

Hvordan vi SP styrke små- og mellomstore bruk, men også ivareta de store?

Ola Borten Moe sitt svar:

Marit Arnstad sitt svar: