Først kan vi repetere det Eivind fant i MDGs partiprogram. Han skummet gjennom alle de 152 sidene, og gikk inn for å finne ut kort hva MDG skriver om landbruk og landbruksrelaterte spørsmål. Her er det Eivind trakk fram og som vi presenterte på Trøndelag Bondelag sin Facebook-side i sommer: 

  • MDGs arbeidsprogram legger vekt på at landbruket skal basere seg på de lokale ressursene som er til rådighet, samtidig står det i programmet at natur og friluftsliv skal prioriteres foran næring når det oppstår konflikt.
  • MDG vil ifølge sitt program, satse mer på de små og mellomstore gårdsbruka.
  • MDG vil arbeide for å tilrettelegge for et nært samarbeid mellom forskning på landbruk, natur og teknologi.
  • MDG vil i sitt program øke den norske delen av ulvestammen til minimum 8-10 årlige ynglinger samtidig som beitebasert landbruksnæring skal prioriteres.
  • MDG ønsker å opprette beredskapslager for korn/matvarer og annet samfunnskritisk materiell.

Eivind Såstad Mjøen er fra Oppdal og han driver med sau. 16. august i år besøkte han lokallagsleder i Lånke Bondelag, Ole Dybwad, sammen med MDGs Tommy Reinås. Ole driver med korn og gris, og Reppe Gård har en lang historie. Her nevnes Fru Inger av Austråt, rådsfolk og fut, festsal, Hornemann og snitter fra Britannia. Ole ga en innføring i dagens griseproduksjon, hvor mange purker som griser samtidig i et puljesystem og hva som bestemmer hvor mange griser det er lov å ha gjennom året: Konsesjon på 2200 enheter pr år, og det gjelder alle med mindre en på et eller annet tidspunkt har fått et særskilt unntak. Ole sørget for at Tommy fikk overlevert "Landbruksløftet" før vi avsluttet for dagen. 

Tommy Reinås fra Stjørdal er webutvikler og driver Hell Communicatin til vanlig. Akkurat nå er han heltidspolitiker for Miljøpartiet De Grønne og sitter på Fylkestinget i Trøndelag. Han er førstekandidat på MDGs liste fra Nord-Trøndelag valgkrets til Stortingsvalget i år.

Eivind intervjuet Tommy, og her kan du selv se og høre hva som ble svart.

Hvordan vil MDG øke totalinntekta i landbruket slik at vi får flere til å satse på landbruk? Det står at enkelte bønder skal få erstatning for å miste muligheten for beite med husdyr på grunn av rovdyr. Hvordan vil MDG regne ut en slik erstatning ut fra evighetsperspektivet en beiteressurs er?

 

 

Spørsmål om klima og landbruk, som ble til en liten diskusjon om rovdyr og ulveynglinger og hvem som har vært arkitekten bak landbruks- og rovdyrpolitikken vi har i dag. Om rovdyr, beitebruk og artsmangfold ved beitebruk.

 

 

Spørsmål om økologisk og regenerativt landbruk, selvforsyning og faglig begrunna og dokumentert konvensjonelt landbruk; Hvordan skal MDG klare å øke matproduksjonen med økologisk og regenerativt landbruk, og hvorfor "nedsnakkes" konvensjonelt landbruk i partiprogrammet?

 

 

Her finner du en oversikt over de ni partiprogrammene vi har sett på og linker til hele partiprogrammet: Hva slags landbruk velger du?