I sommer har fylkesstyrmedlemmene i Trøndelag Bondelag fått tildelt hvert sitt parti og partiprogram. Av partiprogrammet skulle de trekke ut 5 setninger hver som pekte ut hvilken retning partiet ønsket å ta landbruket, samtidig som de forberedte seg på intervju med 1.kandidatene.

Nestleder Erlend Fiskum har sett nærmere på Arbeiderpartiet og forberedt seg på intervjuet med Ingvild Kjerkol.

Tidligere presenterte vi Erlends 5 setninger fra partiprogrammet til Arbeiderpartiet på Facebooksiden til Trøndelag Bondelag:

  • AP vil redusere inntektsgapet mellom de som jobber i jordbruket, og andre i samfunnet.
  • Hovedavtalen for jordbruket, importvernet, eiendomslovgivningen og markedsordningene skal fortsatt ligge til grunn for landbrukspolitikken.
  • AP vil øke selvforsyningen, styrke kanaliseringspolitikken og forsterke beredskapen gjennom et variert familiejordbruk i hele landet.
  • AP vil følge opp løsdriftskravet med et investeringsprogram for klimavennlig fornying av båsfjøs.
  • AP vil at det ved rovdyrskade i beiteprioriterte områder skal gis fellingstillatelse umiddelbart.

 

Fredag 13.august traff vi Ingvild Kjerkol for et intervju her kan dere se hva hun svarer.

 

Spørsmål 1- trykk på lenke under:

Hvordan kan vi styrke lønnsomheten i norsk matproduksjon samtidig som vi øker det norske engasjementet i det internasjonale handelssamarbeidet?

 

Spørsmål 2- trykk på lenke under:

Er det vilje i Arbeiderpartiet til å utfordre handlingsrommet i de eksisterende avtalene i større grad?

 

Spørsmål 3- trykk på lenke under:

Vil Arbeiderpartiet ta ansvar for at rovviltforliket følges, eller er bruken av utmarka en tapt ressurs?