Trøndelag Bondelag deltok i dag på informasjonsmøtet til Mattilsynet i region Midt sammen med Veterinærinstituttet, Animalia, Nortura, Norsk Kylling, Ytterøykylling, Felleskjøpet, Norgesfor, Fiskå Mølle, Veterinærforeninga, Statsforvalteren og noen lokale eggpakkeri. 

Høypatogen fugleinfluensa (H5N8) er påvist på villfugl i Rogaland, Agder og Vestland. Det er innført portforbud for tamdyr av fjørfe fra og med Trøndelag og sørover. Dette for å hindre smitte fra ville fugler til tamme fugler. Fuglejakta ble stanset i alle fylker sør for Nordland før jul. 

Det er viktig at smittevernplanen for fjørfeholdet på gården er oppdatert. Både Mattilsynet, Animalia og mottaker av fjørfe til slakt og egg bistår med veiledning slik at smittevernplanen inneholder det den skal. Det er den enkelte produsent som har ansvar for at dette er på plass (Dyrehelseforskriften §8). Det er smitte av fugleinfluensa i landet nå derfor er det viktig å ha fokus på smittevern.

Veterinærinstituttet overvåker situasjonen. Tiltaket stopp i fuglejakta er innført for å holde fuglene i ro i områdene de er. Det er andefugler, men også svaner, som har fått påvist smitte. I Trøndelag vil vi har fokus rettet mot fugleinfluensa også  med tanke på trekkrutene til kortnebbgåsa som mellomlander i Trøndelag. 

Trøndelag Bondelag vil også oppfordre de som driver med "hobbyhøns" om å registrere holdet av høns hos Mattilsynet og overholde portforbudet.