- Matsikkerheten i Norge blir krevende, tross god kjøpekraft, sa Asbjørn Helland. (Foto: Elisabeth Sæther)

- Vi må produsere mer mat, samtidig som utslippene må reduseres. Det er en formidabel oppgave, men vi er godt rustet til å løse dem, sa Helland under årsmøtet i Norges Bondelag, som startet på Lillehammer onsdag.

Årsmøtet vil være sannhetens øyeblikk, og vil vise om bønder tar klimautfordringen alvorlig, påpekte Helland.

Matsikkerhet truet

Han viste til at alt tyder på at vi vil få to graders økning i temperaturen, og at den totale matproduksjonen vil bli 80 prosent lavere på verdensbasis enn i dag. Samtidig øker befolkninga, og vi blir 9 milliarder mennesker. 1-2 milliarder vil legge ut på vandring.

- Allerede innen ti år vil prisen på matvarer stige betydelig på verdensmarkedet, samtidig som handelen blir mer politisert. Matsikkerheten blir krevende i Norge, tross god kjøpekraft, sa Asbjørn Helland.

Matjorda må bevares

I år bruker regjeringen mer penger fra oljefondet enn den setter inn.I det perspektivet er bevaring av den lille matjorda vi har i Norge, svært viktig.

Å produsere mer mat samtidig som utslippene reduseres, må løses gjennom å utnytte tilførte innsatsfaktorer godt.

- Vi må jobbe med naturen, og vi kan ikke sende mer CO2 ut i atmosfæren enn det som bindes i fotosyntesen. Landbruket har store muligheter. Vi jobber i og med naturen, og er godt rustet til å løse klimautfordringene, sa Helland.