Ville fått store konsekvenser

Det er i dag 160 vaktdistrikt over hele landet som får tilskudd for å ha veterinær tilgjengelig døgnet rundt. Kommunene har lovpålagt plikt til å sørge for tilstrekkelig veterinær vaktberedskap. Dagens vaktdistrikt er etablert på grunnlag av dyretall og kjøreavstander, og den fungerer. Statsråd Monica Mæland foreslo å enten fordele midlene etter folketall, eller etter en landbruksnøkkel som ikke tar hensyn til om landbruksvirksomheten har husdyr eller ikke. 

Mange fryktet hvordan endringer i ordningen kunne komme til å påvirke ute i kommunene. Det var gjennomgående at distriktene og utkantsstrøkene fikk klart mindre midler. Et eksempel er kommunene Osen, Roan og Åfjord i Trøndelag, hvor det ved bruk av den foreslåtte landbruksmodellen ville vært snakk om en reduksjon av tilskudd på 0,8 mill.kr. Dette kan i verste fall føre til at bønder ikke får tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid. Dette sier litt om hvor stor påvirkning en endring av ordningen kunne fått. 

- Tilgangen til veterinærtjenester hele døgnet- over hele landet, er livsviktig for dyrene våre. Videre sikrer dette god beredskap og forutsigbarhet for bonden sier Slapgård og Åker samtidig som de poengterer at dette også er med på å sikre god dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat til den norske forbrukeren.

 

Fortsatt direkte tilskudd til kommunene

Reversering av vedtaket innebærer at bevilgningen blir tilbakeført LMD og Ldir fortsetter forvaltningen av ordningen som nå. Beslutningen ble offentliggjort av Bollestad i dag

 

At vi fortsatt får opprettholde ordningen som i dag, er med på å sikre husdyrproduksjon over hele landet, sier fylkeslederne Slapgård og Åker.

Bondelaget har lagt ned et enormt arbeid i snuoperasjonen og vi ønsker å takke alle lokallag og lokale politikere for engasjement og oppslutning om saka.