Veterinærvakten i distriktene videreføres

Av Ailin Wigelius,
  • Tips en venn om denne siden

Vi er svært glad for at regjeringen reverserer vedtaket om å fjerne øremerkingen av midlene til veterinærvaktordningen og applauderer seieren til den sunne fornuft sier fylkeslederne i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag, Audhild Slapgård og Kari Åker.

I dag kom nyheten om at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland snur om endringer i veterinærvaktordningen etter press fra blant andre Bondelaget. Dermed fortsetter dagens ordning som før.

Ville fått store konsekvenser

Det er i dag 160 vaktdistrikt over hele landet som får tilskudd for å ha veterinær tilgjengelig døgnet rundt. Kommunene har lovpålagt plikt til å sørge for tilstrekkelig veterinær vaktberedskap. Dagens vaktdistrikt er etablert på grunnlag av dyretall og kjøreavstander, og den fungerer. Statsråd Monica Mæland foreslo å enten fordele midlene etter folketall, eller etter en landbruksnøkkel som ikke tar hensyn til om landbruksvirksomheten har husdyr eller ikke. 

Mange fryktet hvordan endringer i ordningen kunne komme til å påvirke ute i kommunene. Det var gjennomgående at distriktene og utkantsstrøkene fikk klart mindre midler. Et eksempel er kommunene Osen, Roan og Åfjord i Trøndelag, hvor det ved bruk av den foreslåtte landbruksmodellen ville vært snakk om en reduksjon av tilskudd på 0,8 mill.kr. Dette kan i verste fall føre til at bønder ikke får tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid. Dette sier litt om hvor stor påvirkning en endring av ordningen kunne fått. 

-Tilgangen til veterinærtjenester hele døgnet- over hele landet, er livsviktig for dyrene våre. Videre sikrer dette godberedskap og forutsigbarhet for bonden sier Slapgård og Åker samtidig som de poengterer at dette også er med på å sikre god dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat til den norske forbrukeren.

 

Fortsatt direkte tilskudd til kommunene

Reversering av vedtaket innebærer at bevilgningen blir tilbakeført LMD og Ldir fortsetter forvaltningen av ordningen som nå. Beslutningen ble offentliggjort av Bollestad i dag

 

At vi fortsatt får opprettholde ordningen som i dag, er med på å sikre husdyrproduksjon over hele landet, sier fylkeslederne Slapgård og Åker.

Bondelaget har lagt ned et enormt arbeid i snuoperasjonen og vi ønsker å takke alle lokallag og lokale politikere for engasjement og oppslutning om saka.

Det jobbes fortsatt med mædi

Mattilsynet og privatpraktiserende veterinærer har snart gjennomført en stor kartleggingsjobb i forbindelse med sauesykdommen mædi, i norddelen av fylket, kun et 20-talls besetninger står igjen.

En tydelig klimaplan

- Vi skal bygge opp - ikke ned - norsk matproduksjon, og vi er derfor en del av løsninga på klimasituasjonen.

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

Våre samarbeidspartnere