Jordnært besøk hos næringa

Dagen startet hos smågrisprodusentene Geir og Annette Brede på Snåsa.
Geir og Annette har lenge vært aktive i deling av hverdagen sin som svineprodusenter på sosiale media, og synes det er helt naturlig at folk skal få vite hvordan ting foregår. 

Torill Moseng, president i veterinærforeninga er spesielt god på smådyr, men synes det er interessant å gjennomføre en slik runde med opplæring.

Besøket var selvsagt klarert på forhånd, og de nødvendige smittevernprotokoller overholdt.

Pedagogisk og realistisk

Videre gikk turen til Norturaslakteriet på Steinkjer for omvisning der før dagen ble avsluttet hos slaktegrisprodusentene Kurt Nessemo og Audhild Slapgård, fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag. De hadde fått leveranse av smågris samme dagen.

- Vi setter stor pris på å få vise fram fjøset og produksjonen vår, sier Audhild Slapgård. Vi er stolte av det vi driver med og er glad Den Norske veterinærforeninga spurte oss om å få komme på besøk, sier hun videre.

Gjennom dagen har de besøkende tilordna seg kunnskap om daglig stell, fôring, rutitner og dyreflyt i fjøset. 

- Det er kjekt at veterinærforeninga deltar på slike besøksrunder, de fleste av våre svineprodusenter er utrolig dyktige, uttaler spesialveterinær på svin i Nortura, Ingeborg Ålmo.