Denne sommeren og høsten har Adresseavisen rullet opp i uttallige artikler hva som har foregått rundt utbyggingssaker bl.a på østsiden av Trondheim. Det kommer klart fram at det er pengene som rår når det gjelder utbygging og dyrkajorda må gi tapt, noe fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, har påpekt i mange år.

Opsjonsavtaler må fram i offentligheten og regjeringa må gripe inn mot nedbygginga av dyrkajord i Trondheim, sier han. Vi må sikre åpen debatt om byutvikling slik at folk får tillit til politiske prosesser.

Vern om dyrkajorda er viktig. Knapt 3% av arealet i Norge i dag er dyrka jord, og bare halvparten av dette igjen er god nok til korndyrking. Den beste matjorda i Trøndelag ligger rundt fjorden, langs elvene nede i dalen. Den ble dannet under forrige istid, og har vært dyrket siden før vikingetida. I en verden med økende befolkningsvekst er det behov for mer matproduksjon, og alle land må bidra med mat til egen befolkning, sier Rosmo. Da er det bekymringsfullt at den beste matjorda planlegges nedbygd. En siste utvei hvis matjord må gi tapt for utbygging er jordflytting. Det er en kunnskapskrevende prosess, med en kostnad som må ilegges utbygger. En må se på alternative utbyggingsmuligheter og sjekke om behovet for utbyggingen virkelig er der.