Verdal Bondelag har gjennom mange år holdt en høy aktivitet og kan skilte med samme utmerkelsen hengende på veggen fra 2014. Fylkesstyret i Nord-Trøndelag er jury og her er begrunnelsen for utvelgelsen:

  • Verdal Bondelag er et stort og aktivt lag. Synlige på sosiale medier og i media. 
  • Medlemsmøte foran jordbruksforhandlingene i tillegg til  6 styremøter.
  • Arrangerer jevnlig bondepub.
  • Representert landbruket i Verdal Næringsforum.
  • Arrangert flere møter for medlemmer og grunneiere i forbindelse med planlegging av ny E6. Fylkesleder Borgny og advokat Aund Hatlighus deltok. Lokallaget hjalp til med å stifte grunneierlag.
  • Arrangerte politikerdag, der lokalpolitikerne ble invitert med på busstur med tema ny E6. De stikket opp og gikk foreslått trase og forklarte konsekvensene av valgte trase for politikerne. Dette resulterte i mediasak.
  •  Åpen Gård ble arrangert 5. året på rad. Ca 700 besøkende. Gjeterhundshow, saueklipping og visning av radiobjeller. Mange aktiviteter blant annet hesteridning, natursti og matsalg.
  •  Deltok med Kjøtt i skolen, der lokallaget parterte en hel gris på ungdomsskolen.
  • Årsmøte med pub og speedkløpping av sau.