Vellykket samling i Midtnorsk Landbruksråd

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

Folk i salen
Fagkonferanse i Midt-Norsk Landbruksråd.

Midtnorsk Landbruksråd arrangerte fagkonferanse om markedet for mat på Clarion Hotell Brattøra i Trondheim. Nedenfor er programmet for konferansen med link til presentasjonene.

Program 19. november: Markedet for norsk mat

Kl 11.00 Ankomst og registrering av deltakere

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.30 Åpning av konferansen v/ leder i Midtnorsk Landbruksråd, Oddvar Mikkelsen som gir ordet til dagens møteleder

Lars Morten Rosmo, leder i Nortura Regionutvalg for Midtnorge

Kl 12.50 Den norske modellen i europeisk perspektiv v/ daglig leder Chr Anton Smedshaug i Agrianalyse

Kl 13.30 Problemstillinger knyttet til eksport av norsk mat v/ forsker og utreder Bjørn Eidem, Ruralis Utredning

Kl 14.10 Pause

Kl 14.30 Matkjedene og matmakten – v/ forsker Bernt Sofus Tranøy, medlem i Kjedemaktutvalget, HiH og Markedshøyskolen Oslo

Kl 15.15 Netthandel med mat – blir dette en viktig markedskanal? v/ forsker Frode Alfnes, Forbrukerforskning/Oslomet (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Kl 16.00 Pause

Kl 16.15 Debatt, politikerne møter forskere og markedsaktører. Hvordan sikrer vi det framtidige markedet for norsk mat? Debatten ledes av Hilde Lysengen Havro, debattleder i Nationen

  • Heidi Greni, Sp stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag
  • Andrè N Skjelstad, V stortingsrepresentant for Nord- Trøndelag

Kl 17.30 Avslutning

Kl 19.30 Middag

Program 20. november: Aktørenes markedsstrategier

Møteleder: Jørn Magne Vaag, leder TINE eierutvalg Trøndelag

Kl 08.30 Velkommen til dag 2 v/ møteleder

Kl 08.40 Er integrerte verdikjeder løsningen på markedstilpasningen? v/ produksjonsdirektør Hilde Talseth, Norsk Kylling

Kl 09.30 Pause

Kl 09.45 Samvirkeorganisasjonene som markedsaktører.  Hvordan kan vi øke markedet for norsk mat med rammevilkår som økte miljø og klimakrav, økte krav til dyrevelferd, økt kjedemakt, økning av netthandel, redusert grensevern?

  • Tine – Merete Rønning, Direktør Innsikt & Markedsstrategi | TINE Innovasjon og Marked
  • Nortura – Kjell Rakkenes, nærings- og handelspolitisk direktør
  • Felleskjøpet – Knut Røflo, direktør Felleskjøpet
  • Småskala mat – Aslaug Rustad, daglig leder i Oi Trøndersk Mat og drikke

Kl 11.00 Pause

Kl 11.15 Debatt: Hvordan kan vi øke markedet for norsk mat

Kl 12.00 Om Midtnorsk Landbruksråd framover, hvordan skape medlemsnytte, forventingene fra Norsk Landbrukssamvirke v/ direktør Ola Hedstein

Kl 12.40 Oppsummering og avslutning av konferansen v/ leder i Midtnorsk Landbruksråd Oddvar Mikkelsen

Kl 13.00 Lunsj og avreise

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
01
april

Innføringskurs biofyring

Verdal

Våre samarbeidspartnere