Program 19. november: Markedet for norsk mat

Kl 11.00 Ankomst og registrering av deltakere

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.30 Åpning av konferansen v/ leder i Midtnorsk Landbruksråd, Oddvar Mikkelsen som gir ordet til dagens møteleder

Lars Morten Rosmo, leder i Nortura Regionutvalg for Midtnorge

Kl 12.50 Den norske modellen i europeisk perspektiv v/ daglig leder Chr Anton Smedshaug i Agrianalyse

Kl 13.30 Problemstillinger knyttet til eksport av norsk mat v/ forsker og utreder Bjørn Eidem, Ruralis Utredning

Kl 14.10 Pause

Kl 14.30 Matkjedene og matmakten – v/ forsker Bernt Sofus Tranøy, medlem i Kjedemaktutvalget, HiH og Markedshøyskolen Oslo

Kl 15.15 Netthandel med mat – blir dette en viktig markedskanal? v/ forsker Frode Alfnes, Forbrukerforskning/Oslomet (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Kl 16.00 Pause

Kl 16.15 Debatt, politikerne møter forskere og markedsaktører. Hvordan sikrer vi det framtidige markedet for norsk mat? Debatten ledes av Hilde Lysengen Havro, debattleder i Nationen

  • Heidi Greni, Sp stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag
  • Andrè N Skjelstad, V stortingsrepresentant for Nord- Trøndelag

Kl 17.30 Avslutning

Kl 19.30 Middag

Program 20. november: Aktørenes markedsstrategier

Møteleder: Jørn Magne Vaag, leder TINE eierutvalg Trøndelag

Kl 08.30 Velkommen til dag 2 v/ møteleder

Kl 08.40 Er integrerte verdikjeder løsningen på markedstilpasningen? v/ produksjonsdirektør Hilde Talseth, Norsk Kylling

Kl 09.30 Pause

Kl 09.45 Samvirkeorganisasjonene som markedsaktører.  Hvordan kan vi øke markedet for norsk mat med rammevilkår som økte miljø og klimakrav, økte krav til dyrevelferd, økt kjedemakt, økning av netthandel, redusert grensevern?

  • Tine – Merete Rønning, Direktør Innsikt & Markedsstrategi | TINE Innovasjon og Marked
  • Nortura – Kjell Rakkenes, nærings- og handelspolitisk direktør
  • Felleskjøpet – Knut Røflo, direktør Felleskjøpet
  • Småskala mat – Aslaug Rustad, daglig leder i Oi Trøndersk Mat og drikke

Kl 11.00 Pause

Kl 11.15 Debatt: Hvordan kan vi øke markedet for norsk mat

Kl 12.00 Om Midtnorsk Landbruksråd framover, hvordan skape medlemsnytte, forventingene fra Norsk Landbrukssamvirke v/ direktør Ola Hedstein

Kl 12.40 Oppsummering og avslutning av konferansen v/ leder i Midtnorsk Landbruksråd Oddvar Mikkelsen

Kl 13.00 Lunsj og avreise