Kolbjørn Frøseth rapporterer følgende fra møtet: 

- Jan Eivind Kvam Anderssen i fra landbruksrådgivinga startet møtet med å gå igjennom verdiprøving av korn.  I år hadde vi ganske kaldt og fuktig vær  på forsommeren slik at soppangrepene ikke kom så voldsomt tidlig i sesongen som i fjor. Avlingene på forsøksfelt  lå i snitt noe høyere enn i fjor. Han gikk igjennom kriterier for Trøndersk Mesterskap det skal foregå på Kvithamar med egne påmeldte dyrkarlag de bestemmer sort, mengde type gjødse ,sprøyting og flere innsatsfaktorer. Jordarbeiding ,såtidspunkt og høste tider er de samme for alle. Det oppfordres at alle fagmiljø melder seg på slik at havredyrkinga i Trøndelag for en ny oppsving! -

  - Jon Olav Forbord tok deretter oss inn i det siste av teknologi til å måle Nitrogen behov. Det nyeste er en såkalt Yara N sensor! Den monteres på taket av traktoren og den skanner planten. Sensoren måler klorofyllet og plantetetthet som igjen styrer tildeling av gjødsel mens du kjører. Dette gir økonomiske gevinster gjennom: Jevnere og større avling, redusert gjødsling, tilpasset gjødsling som reduserer N-avrenning,  jevnere modning, legdeproblemene reduseres, økt treskekapasitet, jevnere kvalitet og den er enkel å bruke!

- Ivar Stokkan tok over podiet med en av årets bedre nyheter. Grøftetilskudd ble gjeninnført i årets jordbruksoppgjør som er etterspurt av faglaga og mange andre i mange år. Grøftetilskuddet er  et miljørettet virkemiddel for økt bærekraftig matproduksjon. Det må være en plan på arbeidet før oppstart. I Sør Trøndelag  er det i år ca 7-8mill disponibel til tilskudd med andre ord er det en mulighet for å grøfte over 6000 dekar i år. -

- Møtet ble hevet med applaus til innledere! - avslutter Kolbjørn Frøseth