Fylkesordfører Tore O Sandvik uttalte at lunsjen med bondelaget var interessant og informativ. Fylkesutvalget og sekretariat stilte mannsterke opp i Mathallen for å få en orientering fra bondelaget.Mye skjer når det gjelder lokal mat og satsing på lokal matproduksjon. Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag,  Lars Morten Rosmo, presenterte det som har skjedd og skjer i utviklinga av trøndersk landbruk både når det gjelder forskning, kompetanse og utviklinga innen lokal matproduksjon. Trøndelag ligger først i løypa, uttalte han, og pekte til suksessen med Oi! Trøndersk mat og drikke, Matfestivalen og det som skjer på Røros med RørosMat. I bunnen ligger Landbruksmelding for Trøndelag som ble vedtatt i 2010 av Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag og Trøndersk Matmanifest som stadig flere slutter opp om.

"Den norske matmodellen"

Lars Morten Rosmo var innom «Den norske matmodellen» og hvor viktig importvernet er for å sikre matvareindustrien norskproduserte råvarer. Den norske matmodellen er en del av den norske velferdsmodellen og består av de fire grunnpilarene: Importvern, Jordbruksavtalen, Markedsregulering og Samvirke.

Jordbruksforhandlingene står vi rett foran nå. Forhandlingspartene er Staten og Norges Bondelag sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Forhandlingsretten er en del av den norske inntektsmodellen. Jordbruksforhandlingene gir landbruket en rett men også plikter. Det forhandles om administrerte priser (målpriser) på råvarer, direkte støtte (tilskudd) og utviklingsprogram innen miljø, økologi, bygde- og næringsutvikling. Det forhandles ikke om toll, importbestemmelser, skatter, avgifter, lover og forskrifter.

Samvirke er en markedsregulator. Markedsregulator har plikt til å ta i mot leveranser fra bonden i hele landet. Det kalles mottaksplikt. Markedsregulator har også forsyningsplikt. Det betyr at  markedsregulator har plikt til å forsyne forbruker og næringsmiddelindustri i hele landet. Dette sikrer lik tilgang på råvarer til alle aktører.

Landbruk 21 Trøndelag

Landbruk 21 Trøndelag er nå etablert med et styre og her etableres et innovasjonsprogram for landbruket med mål om økt verdiskaping fra landbruket gjennom samarbeid om næringsrettet forskning og innovasjon. I styret sitter representanter fra SINTEF, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Landbrukssamvirke, Senter for Bygdeforskning, TINE og Bondelaget. Det kjøres i gang fire strategiseminar på områdene økologisk produksjon, økt storfekjøttproduksjon, økt merverdi av melk og grovfôr og ny teknologi. Mye spennende som skal skje.

Akkurat denne dagen var mange opptatt av hva som vil skje med Skjetlein grønt kompetansesenter. Fylkesutvalget og senere Fylkestinget i Sør-Trøndelag avgjør om og hvordan kompetansesenteret skal utvikles.Varaordfører i Trondheim Hilde Opoku, Knut Johan Singstad og Kari Åker

Unge bønder er framtida

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag er beriket med en meget talefør og ung mann fra Hemne. Knut Johan Singstad er 27 år, men har allerede rukket å drive gård i sju år og før jul flyttet han buskapen inn i et helt nytt, stort melkefjøs med melkerobot. Knut Johan har stor interesse og engasjement for landbruk og vil gjerne være med å bidra med en viktig samfunnsoppgave, nemlig å produsere trygg og bærekraftig mat. Han fortalte om sine satsinger og framtidstro for fylkespolitikerne.

Bønder og barn på torget

Det er viktig at barna får kunnskap om hvor maten kommer fra. Derfor inviterte Sør-Trøndelag Bondelag til potetsetting, gulrotsåing og kornmaling på torget i Trondheim. 70 barn lot seg villig engasjere i jordarbeid og potetens liv i jorda. Ekstra spennende var det at navnet til poteten var Troll! Varaordfører Hilde Opoku kom innom og sådde sukkererter for bypolitikerne. Hun var kjempeengasjert og veldig glad for at bondelaget inviterte til feiring av satsinga på urbant og bynært landbruk i Trondheim. Flere bypolitikere var innom og på Voll gård på Moholt står de to kassene som bypolitkeren satte potet, sådde gulrot og sukkererter i slik at alle som vil kan se hvordan det går med dyrkinga.

Bonde Christian Støre fra Strinda Landbrukslag stilte med traktor og henger. Og barna syntes det var kjempespennende da han kom ut til barnehagene med potetkassene deres.Der kommer traktoren!!Stas med traktorbesøk i barnehagen!Christian Støre skyver på plass "potetåkeren". Fire barnehager besøkte oss. Det var Elgeseter barnehage, Øya barnehage, Klæbuveien barnehage og Kristiansten barnehage. Nå blir det spennende å se hvordan det går med potetåkrene i barnehagene og vi håper barna får ha kassene sine i fred og få oppleve potetopptakinga til høsten:-)

Bilder av fylkespolitkerne ble det dessverre ikke noe av.

Sør-Trøndelag Bondelag takker alle som kom og var sammen med oss denne herlige dagen i Trondheim:-)