Trøndelag Bondelag inviterer til landbrukspolitisk medlemsmøte 24.oktober på Scandic Hell fra kl 19.00-21.30.

Med oss har vi invitert Stortingsrepresentantene Per Vidar Kjølmoen, Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson og Per Olav Tyldum, Senterpartiet og medlem i Næringskomiteen.

For påmelding, gå inn her.

Påmeldingsfrist er TORSDAG 20.OKTOBER.

 

Program for møte:

Medlemsmøte Scandic Hell

Kl 18.30- 21.30

 

18.30

Oppmøte- kaffe og litt å bite i

19.00-19.00

Velkommen ved fylkesleder Petter Harald Kimo

19.10-19.25

«Fakta om økonomisk utvikling på trønderske gårdsbruk»

Jonny Melting, Berg Økonomi AS

19.25-19.40

«Børa og blautmyra i et makro- og mikroperspektiv»

Gunnar Aunsmo, Teamleder økonomi, NLR Trøndelag

19.40-19.55

«Tetting av inntektsgap og framtiden for trøndersk matproduksjon»

Ved Per Vidar Kjølmoen

19.55-20.10

«Tetting av inntektsgap og framtiden for trøndersk matproduksjon»

Ved Per Olav Tyldum

20.10-20.30

PAUSE

20.30-21.30

Medlemmenes spørretime!

21.30

Avslutning ved fylkesleder Petter Harald Kimo