Leka og Leka Bondelag
* Leka er en kystkommune nord i Trøndelag, og regnes som fylkets nordligste.
* Hovedbefolkningen (om lag 600) bor på øyene Leka og Madsøya
* Hovednæring i kommunen er melk- og kjøttproduksjon
* Dagens lokallag ble stiftet en gang rundt 1950-tallet, og har pr. juli 2019 31 medlemmer. Dyktig leder er Jan Leo Fjeldstad. I følge historielaget har det vært aktivitet i landbruksrelatert lokallag siden 1890-tallet.

Som nytutdanna tok Matias Johansen over gårdsdrifta etter besteforeldrene i 2018. I 2019 kjøpte han kalver og kyr  og har leie av kvote på halve (av en totalkvote på 160)

Har vokst opp i Namsos, men ble utdannet på Val. Bestemte seg tidlig for å bli gårdbruker

– Jeg har alltid visst at jeg skulle bli gårdbruker, det var drømmen, dessuten ligger det i familien, smiler Matias.

Kjøper til noe fôr, grunnet noe beiteproblematikk fra (grå)gås. På Leka opereres det med tidlig jaktstart fra 26.juli, som avbøtende tiltak.

Ferre gårdsbruk

Det er få gårdsbruk totalt på Leka, og færre yngre, men Matias har blitt godt tatt imot av de som er der.
- Fellesskapet er bra, og består hovedsakelig av melkebønder, vi deler blant annet på utstyr mellom gårdene via et presselag. forteller Matias. Tine har forøvrig 18 hentepunkt + 2 på Gutvik (fastlandet)

 

 

Ønsker å starte med Åpen Gård

– positivt arrangement som setter søkelys på det gode med næringa.

Utfordringer med jordbruk på Leka: Det er ingen som «ønsker» å ta over driften, og gårdene blir ikke solgt til andre. Men Matias har råd og tanker om framtida.

- Vi må snu trenden med å legge ned! Alternativet kan være å forpakte bort, framfor nedleggelse. Vi må se muligheter framfor utfordringer, påpeker den unge bonden.

Matias har dette å si i spørsmålet :
"Hvordan ser næringa ut om 10 år (på Leka, I Trøndelag, i Norge)?"

  • Drive i litt mindre skala med robot og lausdrift, uten å ha 50 kyr
  • Muligheten til å drive både smått og stort
  • Det er mulig å faktisk drive over hele landet
  • Samarbeid mellom de blå-grønne næringene i Leka og Namdalen