Det har nå gått åtte år siden full omlegging til økologisk drift av jorda og melkeproduksjonen, fortalte driftsleder for gården ved Skjetlein vgs,Torgrim Daling. Det er kun et lite øvingsområde for konvensjonell drift igjen. Da han overtok som driftsleder i 2000, hadde han lagt merke til det økologiske miljøet i Melhus og at dette var veldig flinke bønder. Så er det viktig å se hva forbrukeren og markedet etterspør. Bærekraftig og miljøvennlig drift etterspørres av stadig mer bevisste forbrukere. Men det er viktig å understreke at vi ikke ønsker et motsetningsforhold mellom økologisk og konvensjonell drift, sier Daling.

På gården til Skjetlein vgs brukes 250 dekar til korn og erter, og en velger da å bruke den beste jorda til dette. Vekstskifte er viktig. Ca 600 dekar gras går til fôr i den økologiske melkeproduksjonen. Kvoten er på 342 tonn økologisk melk. 41 årskyr med en ytelse på i snitt 10.600 liter pr årsku er veldig bra. En allsidig fôrsammensetning av en mix av finsnitta gras, rundball og grønnfôr gis æren for det. 58 vinterfôra sau er også økologisk, mens svineproduksjonen (kombibesetning med 32 purker) og eggproduksjon drives konvensjonelt. Dette gir mye gjødsel som vi bruker på jorda, sier Daling. Vekstskifte og en god del arbeid med ugrasharving har gjort at en har fått brukbar bukt med ugras som kveke. Avlingene er gode og nå er det virkelig artig å drive økologisk. Torgrim Daling legger heller ikke skjul på at det gir mer penger i kassen.

Fjøset ble modernisert samtidig med omleggingen, så nå er det løsdrift med melkerobot. Det er også planer om at grøntavdelingen på gården skal omlegges til økologisk. Dyktige lærere står bak. Elever har gjennomført et dyrkingsprosjekt der kompostert hestegjødsel ble brukt. Det satses på frukt, bær og pressing av juice. Så Skjetlein går fra blomster til egenprodusert mat som skal brukes i kantina.

Mange deltok på den økologiske fagdagen på Skjetlein vgs 29. september som er ett av mange arrangement i Økouka 19. september - 4. oktober. Oikos og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag står bak.

Leder for Oikos Sør-Trøndelag, Eivind Bakk, kunne fortelle at organisasjonen Oikos stadig blir større og Økouka like så. I år arrangeres Økouka i seks fylker. Mange hevder det er overproduksjon av økologisk mat, jeg mener det er underdekning, sa Bakk. Hva skjer når det nå plutselig er mange som etterspør økologisk mat? Norge har ikke klart å omstille seg, så da risikerer vi import. Norge har gode forutsetninger for økologisk drift!Mye annet har også skjedd ved Skjetlein de siste åra. Her ser du "gammelfjøset" som nå er blitt til Skjetlein grønt kompetansesenter. På det øverste bildet ser du det nye internatet.