Oste VM ble arrangert i Norge for første gang, og da i Bergen. 3472 oster fra 41 land ble bedømt av 253 dommere fra inn- og utland. Av disse var 175 norske oster påmeldt, noe som er en rekord. Av de 253 dommerne var det 30 norske dommere. I TINE har ostedommerne to års utdanning, men dette er ikke et krav for å stille som ostedommer, sier Norges Bondelags osteekspert, Kari Marte Sjøvik. Hun forteller entusiastisk at det sydet av stemning i salen under superjuryfinalen hvor 750 publikummere heiet på osteprodusentene.

75 norske oster fikk medalje. Det er andre gang Norge går av med seieren. I år vant Ostegården i Bergen med Fanaosten en solid seier, og på andre plass en brun geitost fra Telemark. Det å vinne Oste VM vil si at en vant superjuryfinalen. Dette fikk vi Kari Marte til å forklare. De 253 dommerne ble fordelt på 78 bord slik at hvert bord har tre dommere. Ostene blir tilfeldig lagt på bordene uavhengig av kategori og sort. Hvert bord har da rundt 45 oster som skal bedømmes. Det skal være enstemmighet blant de tre dommerne om at medaljer skal gis, eller ikke gis. Det kan gis flere medaljer av samme valør ved bordene, dvs at flere oster kan få f.eks en gullmedalje. Men bare en ost fra hvert bord får Super Gold hvis det fins en ost som fortjener det. Så til Super Gold-finalen gikk 78 oster. 16 dommere er utvalgt til Super Gold-finalen, og disse velger seg ut en favoritt som går til superfinalen. I superfinalen gir dommerne poeng i skalaen 1 - 5 til hver av de 16 ostene. Den som da sammenlagt har fått flest poeng er vinneren av Oste VMet! For første gang hadde vi også en dommer med i superjuryen, og også det er stort sier Kari Marte.

Det har vært en revolusjon innen norsk osteproduksjon, men dette fikk mer oppmerksomhet etter at Tingvollost gikk av med seieren i San Sebastian i 2016. Det som er supert både med årets vinner og egentlig alle osteprodusentenene i Norge er at de peker på melkekvaliteten som en av hovedårsakene til suksessen med ostene i Norge, sier Kari Marte Sjøvik. - Dette sammen med et sterkt fagmiljø på ost har vært pådrivere for hele ostemiljøet. I Trøndelag har dere jo også en av mentorene innen ost: Ragnhild Nordbø på Grindal som jo både lager fantastisk ost og en som overfører kunnskap til nye osteprodusenter.