Vi håper mange tar turen til Øya vgs fredag 18. og lørdag 19, september for å skape stemning og stille gode spørsmål, sier leder i Melhus Bondelag, Anders Eggen. Han vi gi seg som bondelagsleder med stil, og har lagt mye arbeid i dette arrangementet. MelhusBanken ville har et landbruksarrangement i forbindelse med sitt 175-årsjubileum, og da hev vi oss rundt, sier Eggen.

Innledere fredag kveld er Ole Chr Hallesby (rådgiver innen landbruksøkonomi), Lars Petter Bartnes (leder i Norges Bondelag), Ola Borten Moe (nestleder i Senterpartiet) og Ann Merete Furuberg (leder i norsk bonde- og småbrukarlag). Etter kakespising utvides panelet med Marna Ramsøy som er leder i Norges Bygdekvinnelag og Jorid Jagtøyen, ordfører i Melhus. Rektor ved Øya vgs, Hallgeir Solberg, skal lede debatten og banksjef Ragnar Torland drar det hele i gang.

Les om Åpen gård under plakaten.

Lørdag er det Åpen Gård  kl 10 - 15 med mange muligheter for å se gårdsanlegget, dyrene, delta på aktiviteter, kjøpe seg mat og besøke utstillingene. Både organisasjoner og lokale matprodusenter deltar. Sør-Trøndelag Bondelag deltar med kornmaling for barna og en real bondelagsprat. Er du ikke medlem fra før, så får du absolutt muligheten denne dagen:-)