I anledning MelhusBanken sitt 175-årsjubileum ble det lagt opp til en stor markering for landbruket på Øya vgs med landbrukspolitisk debatt og Åpen Gård med utstillinger, avsluttet med allsang i Tømmesdalen grendahus søndag. Banksjef Ragnar Torland fortalte at bakgrunnen for at de valgte å gjøre det slik er at banken er tuftet på landbruket i distriktet, og at bank og landbruk er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor er det viktig og få vist fram landbruket, skape utvikling og få det til å skje, sa Torland. Melhus og Midtre-Gauldal var den eneste regionen som ikke var representert på Matfestivalen i Trondheim i år. Vi var ikke representert til å ta del i en omsetning på over 7,5 millioner kr! Derfor familiarrangementet for å få vist fram hva vi har av organisasjoner og at vi har produsenter av lokal mat.

Ole Chr Hallesby innledet debatten. Han var innom områder som påvirker bondens hverdag: Politikk, marked, økonomi, folk & trend, teknologi, klima & miljø. Han snakket om politikernes handlingsrom - det er ikke alt politikere kan få til. Ikke trenger vi ha landbruksminister Sylvi Listhaug her heller, for vi vet jo hva hun ville ha sagt. Og fikk den forrige regjeringen gjort alt de ville? Nei, alle har begrenset handlingsrom, også næringsorganisasjonene som driver næringspolitikk. Hallesby ga et lynkurs i landbrukspolitikk der det ble konkludert med at bondens muligheter  er enten å være dyktigere enn gjennomsnittet eller selv subsidiere drifta hvis du ikke er fullt så dyktig. Det siste er deltidsbonden som jobber utenfor gården for å skaffe inntekt til drifta og utvikling av den.

Gode råd til trønderbonden fra Ole Chr Hallesby: Trønderbonden må

  • analysere omverdenen
  • være bedre enn snittet
  • verdsette jorda slik at den samsvarer med lønnsomheten i produksjonen
  • innse at politikk får mindre betydning. Økonomiens stemme høres bedre.
  • må skaffe seg allierte i folket
  • ta i bruk ny teknologi - tenke smartere løsninger, ikke større.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann-Merethe Furuberg innledet også før det ble paneldebatt. Leder i Norges Bygdekvinnelag, Marna Ramsøy og ordfører i Melhus, Jorid Jagtøyen var også med i panelet i tillegg til innlederne.

Ann-Merethe Furuberg formidlet stolthet til trønderbonden. Hun trakk fram at trønderbonden er framoverlent på grønn forskning. Vær med og styr utviklinga av teknologi - etterspør ønsket utvikling! Hun trakk også fram hvor viktig det er å ha og erverve seg kunnskap.

Marna Ramsøy fikk varmet opp publikum slik at mange hender etter hvert kom i været. Marna er opptatt av at gården og bygda trenger begge kjønn. Det kom spørsmål og historier. Debatten var innom leiejord og leiepriser, konsesjonsloven, julebord i enkeltmannsforetaket, kanaliseringspolitikken, arbeidet som er gjort av tidligere generasjoner, bureising, grøfting, pelsdyr ga ekstra inntekter som ga oss et brukbart bruk,  økologisk matproduksjon, aeralgrunnlag for økologisk matproduksjon, mulig fosformangel, storfekjøtt og ikke minst nedbygging av matjord og jordvern.

Lars Petter Bartnes svarte at når det gjelder priser på leiejord så blir det ofte sånn at bonden er bondens verste fiende. Så vi må sjøl ta tak i det markedet vi står i. Når det gjelder kanaliseringspolitikken så er ikke han redd for at den er på tur ut - drifta må uansett være kobla til arealgrunnlaget. Når det gjelder økologisk har en kontroll på produksjon for markedet av storfe, sau og melk, men det mangler økologisk melk i Rørosområdet. Det er noe på gang når det gjelder kylling og gris, men har mye å gå på når det gjelder grønt. Når det gjelder fosfor til kunstgjødsel, fins det flere kilder men det er et spørsmål om økonomi. Så vi må ha en organisk utvikling på plantedyrking.

Ola Borten Moe mener heller ikke at kanaliseringspolitikken står for fall, men regjeringens forslag om endring av melkekvoteregioner medfører en sentralisering av melkeproduksjonen. Men det er nå en gang sånn at Norge er tilpasset for vomma.

Leder i Melhus Bondelag, her med ordfører Jorid Jagtøyen og leder i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag, Trine Onsøyen, er veldig fornøyd etter helga. Over 2000 var innom Åpen gård-arrangementet lørdag, til tross for surt regnvær. Her var mange aktiviteter både innendørs og utendørs. Bondelaget holdt hus i drivhuset sammen med mange andre organisasjoner og  lokale mat- og husflidsprodusenter. Og vi sørget nok en gang for at barn fikk prøve å male korn og se hvor stor avling 1 m2 god matjord gir.

Sør-Trøndelag Bondelag takker med dette MelhusBanken for ei flott og god arrangementshelg med landbruket i fokus og ønsker tillykke med 175-årsjubileet og framtida. Og en stor takk til Øya vgs som la så godt til rette for arrangementet. Vi må si at rektor Hallgeir Solberg er knallgod til å lede paneldebatt og kan ta æra for at det ble så god stemning.

Kari Åker hjelper en haug med unger å male korn:-)God stemning og lang matkø i drivhuset:-)

Se bilder fra Trønderbladet her