Kun et år etter stortingsmeldingen, som uttrykte tydelig at pelsdyrnæringa skulle få fortsette i Norge, men med skjerpet reglement, kom beskjeden om at næringa skulle avvikles innen 2025.

Siden den gang har erstatningskravet blitt diskutert gjentatte ganger.
Kompensasjonen rettferdiggjør ikke at dette handler om familier og livssverket deres.
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes er tydelig på at individuell vurdering ikke er nok til å kunne danne et grunnlag for den reelle verdien.

Du kan følge direktesendingen her!