Trøndelag Bondelag har mange kandidater som kan nomineres, og vi valgte å nomiere tre kandidater sier fylkesleder Petter Harald Kimo etter styremøtet 8. mai. Det er tre gode og verdige kandidater som alle fortjener en pris for sitt arbeid med HMS i landbruket. 

 

Brit Logstein RURALIS

Brit Logstein som har vært prosjektleder for Nasjonalt kompetansesenter for landbrukshelse er den ene kandidaten som nomineres. Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse har vært lokalisert hos Arbeidsmedisinsk avdeling ved St Olavs Hospital og har i samarbeid med Ruralis fått på plass mange forskningsprosjekter som har stor betydning for fokuset på landbrukshelse/bondens helse. Brit Logstein har også en doktorgradsavhandling om landbruk og psyksisk helse. Da Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ikke ble videreført, initierte Brit å opprettholde samarbeidet mellom Ruralis, NLR, bondelaget og arbeidsmedisinsk avdeling gjennom Forum for landbrukshelse.

 

Ingeborg Gangås Næss og Torstein Næss har flere ganger åpnet opp for å gi av seg selv til media. Psykisk helse og åpenhet rundt psykisk helse har vært tema, og de har vært "døråpnere" for mange med sin åpenhet rundt temaet. Torstein har bidratt i mange møter i landbruket med sin historie og sine råd for å takle en travel hverdag som bonde, utfordringer når det butter imot og økonomiske utfordringer for bonden. Derfor har Trøndelag Bondelag nominert dem som en av tre av våre kandidater til HMS-prisen. 

 

Ungdommene er framtida vår, og gode holdninger til HMS på gården og i landbruket er viktig. Trøndelag Bondelag liker godt det som gjøres på alle fire landbruksskolene våre. Den tredje av kandidatene vi nominerer er Skjetlein videregående skole og Mære landbruksskole som har høyt fokus på HMS og holdninger til HMS i undervisning av elevene. Trygge og gode øvingsareaner for traktorkjøring og kjøring med traktor og redskap/henger er noe de mener er viktig og som det er lagt til rette for. Mære landbruksskole hadde åpning av en egen HMS-løype for traktor og traktor med redskap/henger for et par år siden. 

Nå er kandidatene nominert hos Landkreditt og vi krysser fingre for at den første HMS-prisen i landbruket fra Landkreditt og Norges Bondelag går til Trøndelag!

Torstein Næss artikkel i VG