Trond Rønningen er leder av styringsgruppa for Nye Leangen og har representert bolig- og eiendomsutvikling. Han sier de tidlig startet dialogen med blant annen Fylkesmannen, og mener de nå har innstilt et område som gir minst konflikter. Det er mange hensyn å ta når et sånt stort anlegg skal bygges. En ting er å bevare viktige matproduksjonsarealer, men det er også viktig å ta hensyn til hvor folk bor. Det er ikke særlig populært å bo ved et stort hestesportsenter når det er store arrangement med mye lyd.

Jon Gisle Vikan benyttet anledningen til å oppfordre boligutbyggeren til å utnytte arealet på Leangen godt. Bygg høye hus, minst 10 etasjer. Og bygg trehus - tenk nytt og flott. Gjerne med muligheter for matproduksjon på areal i mellom husene, på takene og oppover etasjene, sa en entusiastisk organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag til den nyutnevnte bondevennen.

Rønningen lovet at de i alle fall planlegger åtte-etasjes hus. I dybda er det vanskelig å bygge noe da det er en vannkulvert og mye rør i grunnen.

Og for bøndene i Klæbu kan dette gi muligheter forbl.a å selge fôr til hester. Trond Rønningen sier han har fått mange henvendelser om det allerede. Men her er det viktig å huske at høy og rundballer må være av veldig god kvalitet, hestene skal helst løpe fort!