Elin Røed, prosjektleder for prosjektet som skal styrke samarbeidet mellom lokallag, fylkesleddet og sentralleddet kommer. En dame som er engasjert og tilstede. Hun vil hjelpe oss med å forstå styrken ved å være mange, rollen som verveansvarlig og hvordan være den gode verveambassadøren.

I tillegg vil kurset gi kunnskap om de mange medlemsfordelene et medlemsskap i Norges Bondelag gir.

 Informasjon og program finner du her

 PÅMELDING TIL FYLKESKONTORET.