Onsdag ettermiddag ble Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag enige med staten om en jordbruksavtale for 2019, etter ni dager med forhandlinger.

Utgangspunktet for årets jordbruksforhandlinger var jordbrukets krav på 1830 millioner kroner, som ble møtt av et tilbud på 1000 millioner kroner. Statens regnestykke for inntektsmuligheter baserte seg på at bonden skulle kunne hente urealistisk mye av inntekta si i markedet.

Styrket markedsreguleringen
Regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Viktige ordninger som sikrer landbruk i hele Norge, bønder forutsigbarhet og mulighet til å drive langsiktig matproduksjon, sier Borgny Kjølstad Grande.

Vesentlig løft for små og mellomstore bruk
- Jeg er glad for at det er fremforhandlet en avtale der det tas sikte på å sikre mangfoldet og inntektsutviklingen for små og mellomstore bruk, sier Kjølstad Grande, som videre påpeker at nettopp disse brukene sikrer produksjon i hele landet og er ryggraden i matproduksjonene.

Resultater, tross vanskelig utgangspunkt
- Det vil alltid være krevende å forhandle med en motpart som har et annet syn på hva som skal til for å utvikle landbruket videre, men jeg godt fornøyd med at vi har fått nullet ut en del av Statens forslag som ville slått negativt ut for landbruket. Dessverre så må vi også i år akseptere at vi ikke fullt ut oppnådde samme kronemessige inntektsutvikling som andre i samfunnet, sier Kjølstad Grande.

Det er fortsatt viktig å jobbe for å redusere inntektsavstanden til andre grupper, men i år var det også viktig å legge til rette for bedre markedsbalansering.

Fakta: Dette har vi oppnådd

  • Ramme: 1100 millioner kroner
  • Det er et løft for velferdsordninger i landbruket. Sikre bønder bedre muligheter til avløsning ved sjukdom og til ferie og fritid.
  • Styrking av tilskudd til brattlent areal.
  • Verktøy for å balansere markedene
  • Det blir et særskilt tilskudd for små og mellomstore melkebruk.
  • Den foreslåtte økninga i bunnfradraget som var foreslått i statens tilbud, er stoppa. Bunnfradraget forblir på kr 6 000.
  • Alle setrer får et tilskudd på kr 50.000.
  • Frukt, bær, grønt og korn er prioriterte produksjoner i årets oppgjør.