Asbjørn Helland har sagt seg villig til å ta ett år til som leder i Nord-Trøndelag Bondelag.

Årsmøtet holdes på Stiklestad hotell, og dit kommer også leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag for å innlede. Øvrige innledere er Asbjørn Helland, som skal holde leders tale, og regiondirektør Merethe Storødegård i NHO.

Valgkomiteen har innstilt Asbjørn Helland som leder også for 2016. Nestleder Borgny Grande Kjølstad og styremedlem Trond Hodne er ikke på valg.

Styremedlemmene Johan Kristian Daling, Beitstad, og Kristin Kjølen, Ekne, har frasagt seg gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår Audhild Slapgård, Vuku, og Lorns Olav Aunsmo, Skogn, som nye styremedlemmer.

1. varamedlem, som også møter fast i styret, Sigmund Johansen fra Nærøy, har også frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen innstiller Svenn Ove Fosseng, Fosnes, som ny 1. vara. Hege Lindstrøm, Verran, er innstilt som 2. vara og Kristoffer Moan, Leksvik, som 3. vara.

Foruten innledninger, debatt og vanlige årsmøtesaker, skal det også deles ut pris til Årets lokallag under fylkesårsmøtet. Første del av årsmøtet, inkludert debatt, vil bli streamet, altså sendt direkte, via vår hjemmeside.

Les mer:Alle møtepapirer finner du her!